Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Psychologie obchodování 28: jak lépe exekuovat náš obchodní plán


Po delší době se opět vracím k našemu seriálu psychologie obchodování. Dnes bych rád napsal o praktické stránce toho, jak se psychologicky připravovat na co nejlepší exekuci našeho obchodního plánu.

Praktická exekuce je věc, která bohužel trápí mnoho začínajících obchodníků. Poté, co důkladně backtestují svůj obchodní plán a utvrdí se v jeho funkčnost a možné profitabilitě, začínají obchodovat v rámci papírového obchodování, avšak již v reálných podmínkách trhů. Pokud nejsou psychologicky dostatečně připraveni, jejich exekuce pak často „trpí“: tj. exekuce nejsou zdaleka takové, jaké by měly být. Je tedy třeba se lépe psychologicky připravit. Jak tedy na to?

Osobně dlouhodobě používám techniku, kterou jsem si pro sebe nazval „mentální bloky“. Jedná se o jednoduchou činnost, jejíž podstatou je strukturovat si obchodní plán do co nejvíce jednotlivých částí a každou část si pak mentálně co nejvíce vizualizovat, abych připravil své podvědomí přesně na to, co potřebuji.

Pojďme tedy k prvnímu kroku této jednoduché techniky.

V prvé řadě si rozdělte svůj obchodní plán na co nejvíce jednotlivých „bloků“. Říkejme tomu „mentální bloky našeho obchodního plánu“. Každý takový blok si představte jako malou cihličku, která je částí našeho plánu jako celku. Náš obchodní plán je stavba postavena z mnoha malých cihel, avšak každá z nich musí být perfektně zpracovaná, aby byly základy pevné a náš obchodní plán držel pohromadě.

Takový mentální blok (cihlička) je vlastně co nejmenší jednotlivý krok, který je nutný jako jeden z mnoha udělat v rámci našeho obchodního plánu. Každý obchodní plán má řadu kroků – od otevření obchodu až po jeho uzavření. Naším cílem v tomto bodě je najít co nejvíce jemným „mezikroků““ a rozložit tak tedy náš obchodní plán na jednotlivé malé „cihličky“.

Pokud jsme například intradenní obchodníci a zamyslíme se nad naším obchodním plánem, dojdeme k závěru, že jej můžeme rozdělit minimálně na následující mentální bloky (neboli jednotlivé kroky):

BLOK 1: čekání na trend

BLOK2: čekání na korekci

BLOK3: čekání na vstupní signál v rámci korekce

BLOK4: co nejpřesnější vstup

BLOK5: managování otevřeného obchodu (posouvání SL)

BLOK6: čekání na výstup

BLOK7: výstup.

Některé tyto bloky je možné definovat velmi exaktně, dle velmi přesně popsaných okolností grafu (např. posouvání stop-lossu na základě nějakého indikátoru), jiné jsou částečně technické a částečně pocitové (např. identifikace trendu vs. chopu).

Nyní tedy máme rozdělený plán na několik mentálních bloků. Dalším krokem je každý z těchto bloků důkladně vnitřně (mentálně) vizualizovat a připravit tak na veškeré kroky naši mysl.

Každý blok potřebuje ke svému splnění podmínky, které pokud neproběhnou, nemůžeme se pohnout k dalšímu bloku. Co tedy musíme udělat je sepsat si přesně podmínky nutné ke splnění každého bloku s řadou ukázek a obrázků a to na dvojí úrovni:

1) sepsat si přesná (popsatelná) pravidla nutná ke splnění s řadou doplňujících ukázek;
2) přidat řadu „pocitových“ obrázků, např. sérii obrázků s ukázkou toho, co pocitově považuji za „správný trend“, aniž bych byl schopen takový blíže technicky popsat.

Nyní tedy víme, jak má každý z kroků vypadat, aby mohl být splněn. Postoupíme tedy dále a uděláme z takto popsaného kroku (bloku) konečně blok mentální, tj. takový, který bude mentálně uložen v naší mysli. Jak? Velmi jednoduše.

V prvé řadě, do naší mysli budeme „vsouvat“ jednotlivé bloky postupně, nejlépe jeden za den.

Uděláme to, že si každý blok nejprve několikrát zopakujeme na základě popisů exaktních pravidel a dále budeme několik minut hledět do ukázkových grafů (včetně těch „pocitových“, které jsou velmi důležité, neboť mozek má dvě hemisféry a my musíme „naplnit“ každou z nich – tu pragmatickou i tu pocitovou). Na obrázky budeme hledět několik minut, avšak pouze hledět – o ničem nepřemýšlet, jenom nechat volně působit obrázky. Budeme dýchat volně.

Pak si sedneme pohodlně do klidu, naprosto se uvolníme, zavřeme oči a budeme si mentálně představovat různé situace, při kterých jsou splněny aktuální podmínky daného bloku. Nebojte se zapojit fantazii, co je ale důležité, že stále musíte mít uvolněný pocit a pravidelně dýchat. Pouze tak trénujeme obě hemisféry. Takto si budeme jednotlivé bloky několik minut denně vizualizovat a připravovat na ně naše podvědomí. Jinými slovy, budeme naše podvědomí trénovat tak, aby nás „nepustilo“ dále, pokud nebudou splněna určitá pravidla, opět upozorňuji, že jsou dvojího druhu – pragmatická i pocitová (nemůžete trénovat pouze pragmatickou nebo pouze pocitovou část mozku, to bychom byli ve výrazné mentální nerovnováze).

Tím tedy vytrénujeme naší mysl na jednotlivé bloky.

Nyní, během samotného tradingu je nutné si každý tento krok (mentální blok) představit si jako „smyčku“, která neustále běží dokola, dokud není splněna podmínka a nejsme tak vpuštěni do další smyčky. Hned vysvětlím blíže.

Abych mohl vůbec začít uvažovat o vstupu do obchodu, musím vidět trend. Ten definuji částečně několika nástroji technické analýzy, částečně pocitově – přesněji jsme již svou mysl vizualizací vycvičili na to, jak by to mělo vypadat. Co je ale podstatné, dokud není splněn BLOK1: trend, nemohu se posunout ve svém obchodním plánu k dalšímu mentálnímu bloku (BLOK2: čekání na korekci).

Mentální blok 1 si tedy ve své hlavě vizualizuji jako smyčku, která se skládá z otázky „je v trhu trend?“ a odpovědi „ano/ne“, přičemž odpověď „ano“ musí opět přicházet nejenom na racionální, ale i pocitové úrovni. Tuto smyčku nechám uvnitř sebe v hlavě „puštěnou“ a běžet stále dokola do té doby, než mohu říci jednomyslné „ano“ a utvrdit se tak o této pragmatické odpovědi i pocitem (levá i pravá hemisféra musejí být obě ve shodě). Pak se teprve posouvám mentálně k dalšímu bloku, který je opět podobnou smyčkou.

Takto se snažím strukturovat průběh svého mentálního vědomí i podvědomí během tradingu do jednotlivých kroků pracujících jako smyčky a trénovat tak svůj mozek k tomu, aby se učil nepřecházet k další smyčce (bloku) dříve, než bude splněna ta předešlá. Tím se snažím mimo jiné co nejvíce osvobozovat od impulsivního obchodování.
Důležité je, aby celý proces stavby jednotlivých mentálních bloků byl doprovázen uvolněností a také abyste bloky příliš „nefixovali“ – pamatujte, že každý z bloků budeme možná chtít někdy v budoucnu trochu upravit nebo změnit, neboť naše dovednosti a zkušenosti v trzích porostou a tak se nechceme mentálně „fixovat“. Vystavte bloky co nejpoctivěji, ale mějte neustále na paměti, že i tyto bloky potřebují svůj další vývoj.

To je tedy vše o mé technice mentálních bloků. Netvrdím, že je to ta nejlepší technika, ale já jsem na ni zvyklý a jsem s ní spokojený.
Rád se dozvím i o dalších zajímavých mentálních technikách.

P.S. (off-topic)

Ještě něco z úplně jiného soudku:

tento týden jsem dostal pár emailů na téma, zda-li bych nemohl okomentovat aktuální dění na světových trzích. Problém je však to, že není příliš co komentovat: trhy jdou nahoru a dolů. To jsou jediné dvě věci, které trhy dělají. Někdy jdou nahoru nebo dolů s hodně vysokou volatilitou, někdy s malou volatilitou. Minulý týden šly dolů s hodně vysokou volatilitou. To je prakticky jediný komentář, který je možné udělat. Pokud někdo vidí na grafu něco více, rád se něčemu přiučím.

Obecně není vůbec důležité, co se děje na trzích, protože na těch se děje pořád něco. Pořád jdou nahoru, nebo dolů. Dělají si, co chtějí a neposlouchají naše domněnky o tom, co by měly dělat (to je jen naše fantazírování). Pokud si myslíme, že po schválení 850 miliard pomocného balíčku musí jít trhy nahoru, je to jen domněnka. Pravdu mají vždy až trhy, které vždy dělají to, co ony samy uznají za vhodné.

Už dávno se nedívám na trading z toho pohledu, abych se snažil vysvětlovat každý pohyb. To je to nejjednodušší, co člověk může udělat – po každém pohybu napsat nějaký komentář, který by vzbuzoval pocit, že jsou trhy racionální místo a že se každý pohyb dá racionálně vysvětlit. To vše je jen sebeklam.

Trhy jsou vysoce neracionální a není vůbec důležité, co dělají nebo nedělají. Jediné podstatné je, jaký máme risk-management, kolik riskujeme pro případ, že trhy nebudou dělat to, co by bylo vhodné v rámci našeho vstupu. Dále náš edge (obchodní plán), win% a risk-reward-ratio - to jsou opravdu jediné důležité věci. Vše ostatní je jen zabývání se zbytečnostmi. Další komentáře jsme již napsali v článku Krize na finančních trzích aneb co se z ní naučit.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 06.10.2008, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Psychologie obchodování 27: všechno je to ve vaší hlavě

Následující kapitola:
Psychologie úspěchu 11: statická versus růstová mysl

Klíčová slova použitá v článku:
backtest, indikátory, psychologie obchodování

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.