Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Psychologie obchodování 33: účinný způsob přerušení nežádoucího chování


Po delší době se opět vracím k našemu seriálu psychologie obchodování. Rád bych dnes inspiroval všechny, kteří mají v tradingu (ale třeba i v běžném životě) problémy s určitým druhem nežádoucího, stále se opakujícího návyku.

Nežádoucí návyky, nebo také vzory chování, jsou častým problémem začínajících (ale i pokročilých) obchodníků. Pokud hovoříme o nežádoucích vzorech chování, máme na mysli takové, které prokazatelně zhoršují naše obchodní výsledky - tj. jsou kontraproduktivní a nežádoucí. Takových vzorů může být bezpočet, například:

 • špatný návyk vstupovat do trhu ještě dříve, než se dovykreslí úsečka,
 • špatný návyk vstupovat na příliš volatilních úsečkách, i když statistika může ukazovat, že takové jednání není přínosné,
 • špatný návyk zvětšovat stop-loss nad úroveň obchodního plánu,
 • špatný návyk vstupování do trhu v jasně viditelném chopu,
 • atd.

Toto je samozřejmě pouze několik ukázkových bodů, problematických vzorů chování existuje velmi mnoho a také se liší individuálně obchodník od obchodníka. Mým cílem není dnes zabývat se konkrétně různými nežádoucími vzory chování, ale raději způsobem, jak takové případně oslabit, nebo ideálně zcela přerušit. Zde tedy jak na to.

1. Abyste mohli posoudit, co je nežádoucí vzor chování, musíte vědět, co je ten žádoucí

Špatně se říká, co je pro vás nežádoucí jednání v trzích, pokud nemáte žádné porovnání s tím, co je to správné. Abychom mohli začít formovat smysluplná vodítka v tom, co jsou žádoucí a efektivní vzory chování, musíme tedy začít věcí, kterou zde opakujeme stále dokola - důkladným backtestem obchodního systému a důkladného sepsání obchodních pravidel. Tímto prvním krokem si totiž jasně vytvoříme určité mantinely a budeme dobře vědět, co mimo ně je již jednoznačně kontraproduktivní.

Abychom však i toto byli schopni dělat co nejefektivněji, nestačí jen "slepě" (nebo také zcela "nahrubo") systém zbacktestovat a pak už moc nepřemýšlet a jít hned živě obchodovat, ale je také třeba zužitkovat veškeré informace, které jsme už v backtestu odhalili jako slepé uličky; právě takové nám pomohou pro budoucnost již v předstihu co nejlépe definovat možné oblasti, kde bych se mohl dopouštět nežádoucího jednání a být tak lépe ve střehu.

Příklad: během backtestu intradenního obchodního systému důkladně analyzuji veškeré vstupy formující se velmi těsně denního high a low dne. Zjistím, že signály do určité vzdálenosti od high nebo low daného dne byly většinou jenom skalperské pasti a tudíž je v těchto oblastech potenciál značné řady (bolestivých) ztrát.

Nyní - nestačí pouze zaznamenat do obchodního plánu "neberu signály X dolarů od high/low dne", ale je dobré také do přílohy obchodního plánu přidat výsledky právě všech těchto neefektivních situací s ukázkou equity křivky (často negativní) a tím si okamžitě definovat "zónu potenciálního nebezpečí". V obchodním plánu si můžete například vytvořit appendix s názvem "zóny nebezpečí" a do nich si jasně popisovat jakákoliv podobná zjištění. Tím budete mít do budoucna jasně definované některé oblasti, ve kterých musíte být ve střehu a dávat pozor na to, že se v nich nebudete dopouštět nežádoucího chování a tvořit si tak v nich špatné návyky. Jednoduše se dá říci, že už v procesu backtestování si můžete vytvářet jednu velikou prevenci. Čím silnější budete mít prevenci, tím méně vzorů chování budete muset v budoucnu přerušovat.

2. Pokud jste zanedbali prevenci, je nutné rozpoznat a přiznat si, co je nežádoucí vzor chování

Mnoho obchodníků zbytečně setrvává v nežádoucích vzorech chování (a tudíž se neustále dopouštějí stejných chyb, díky kterým nikdy nevydělají), jenom proto, že si nedokáží přiznat potenciální problém. Je poměrně jednoduché formovat si pocit falešného nadměrného sebevědomí, ale nezřídka už není tak jednoduché přiznat si, že v určitých bodech zcela selháváme a že v nich tedy evidentně máme výrazný problém. Přiznat chybu a nedokonalost není v dnešní společnosti, kde se od náš ze všech stran vyžaduje pravý opak, úplně snadné - je to však nezbytné, pokud chceme změnit takové vzory chování, které pro nás nefungují. Jinými slovy, teprve když si opravdu ale opravdu přiznáme problém, můžeme s ním něco dělat.

Velmi důležité však je, jakým způsobem si onen potenciální problém přiznáme, resp. jak jeho přiznání si zpracujeme. Často se střetávám s extrémy, kdy lidé nejprve vystupují s falešným přehnaným sebevědomím a určitý problém se tak snaží ze všech sil maskovat, později nakonec problém přiznají, ale záhy padnou do deprese a sklíčenosti z vlastní nedokonalosti.

Taková reakce je samozřejmě zbytečná a i svým způsobem smutná, neboť nikdo není dokonalý a bezchybný (pouze někteří naši politici si to o sobě myslí) a hlavně - každý nežádoucí vzor chování je změnitelný, tzn. máme poměrně svobodnou vůli formovat naše jednání do podob, které pro nás budou fungovat lépe. Přiznání si určité nedokonalosti a nedostatku v opakujícím se nežádoucím vzoru chování nesmíte tedy nikdy interpretovat jako špatnou nebo negativní informaci, ale naopak jako informaci poměrně pragmaticky-pozitivní; udělali jste právě první důležitý krok k tomu, abyste začali formovat nový a více žádoucí vzor jednání.

3. A nyní - jak správně změnit nežádoucí návyk

Nyní tedy již máme nežádoucí návyky odhalené, přiznali jsme si je a jsme ochotni s nimi něco udělat. Velmi dobře. Naštěstí řada jedinců dojde až do tohoto bodu - naneštěstí nemálo z nich v tomto bodě i skončí, protože neví, jak nyní nežádoucí návyk změnit v žádoucí.

Výraznou chybou, se kterou se neustále setkávám dokola, je skutečnost, že lidé se při objevení nežádoucích vzorů chování začínají soustředit na své slabiny, nikoliv silné stránky. Jinými slovy, při odhalení nežádoucího vzoru chování začnou dělat nejhorší možnou věc - onen vzor ještě detailněji pozorovat, ještě detailněji pitvat, ještě více s ním žít. Věnují tomuto nepříteli náhle ještě mnohem více pozornosti, rozmazlují ho, hýčkají si ho a dopřávají mu tolik pozornosti, že potenciální nepřítel paradoxně začíná růst, místo aby začal ustupovat. Zde se nachází zásadní důvod, proč tak málo lidí dokáže do budoucna změnit nežádoucí vzory chování.

Lidský mozek bohužel nefunguje tak jednoduše, že pokud něco tisíckrát zopakujete, můžete to pak jednorázově přetnout. Lidský mozek v principu jednak vyhledává a podvědomě navozuje cokoliv, co vyvolává pocity potěšení, jednak na podvědomé úrovni vyvolává situace, které potřebují uvolnit některá minulá neodžitá dramata a stresy (častý důvod, proč obchodníci jednají zcela v rozporu se svým plánem - a neumí si vysvětlit proč) a jednak skutečně funguje na principu "opakování je matkou moudrosti", tj. cokoliv se neustále opakuje, to více a více přijímá za "své" a činí tak z opakovaných činů automatické repetivní činy, neboli vzory chování - aniž by od určitého bodu už uměl rozeznat, zda-li jsou pro nás dobré, nebo nikoliv.

Abyste dokázali mozek "ošálit", nedokážete to žádným kouzlem, ani skrytým trikem - a už vůbec ne nějako zkratkou - ale pouze těmi zbraněmi, se kterými náš mozek onen nežádoucí vzor chování vytvořil. Těmi zbraněmi je tedy pochopitelně opět opakování a do určité míry také imaginace (velmi silná technika).

Pro přerušení nežádoucích vzorů chování je tedy třeba dvou věcí:

a) stanovit si, co je "dobrý" vzor chování, nebo-li takový, kterým bychom chtěli ten starý nahradit;

b) nekonečným opakováním "nového" vzoru chování docílit toho, že si jej mozek vezme "za svůj", na místo toho starého.

Jelikož je mozek velmi rafinovaný nepřítel, bohužel to pět není tak zcela jednoduché, jak se na první pohled může zdát (přesto stále můžeme poměrně jednoduchými technikami celý proces otočit v náš prospěch).

Abychom mohli ze špatného vzoru chování udělat ten správný, musíme si tedy nejprve zcela jasně stanovit, jak má ten správný vypadat. Musíme si naprosto jasně popsat, jak bychom chtěli jednat v určitých situacích "nově", tj. s novým vzorem chování. Například se můžu postavit k určitému problému následovně: jeli můj vzor nežádoucího chování to, že kdykoliv trhy zrychlí, tak začnu impulsivně vstupovat do obchodu, pak si musím definovat, že můj nový vzor bude při zrychlení trhu klidné sezení před obrazovkou, pomalé dýchání a rozvážné pozorování situace, s čekáním na naprosto konkrétní podobu signálu. Vždy musím naprosto přesně vědět nejenom co chci změnit za vzor chování, ale hlavně do jaké nové podoby chci daný vzor změnit. Musíte být naprosto detailní a konkrétní - pouze tak bude změna fungovat.

V momentě, kdy máte jasno o nové podobě vzoru chování v určitých situacích, je třeba začít takový trénovat. Je však samozřejmě velmi těžké trénovat v reálných podmínkách, protože je zde stále fakt, že v dané situaci má již mozek příliš silně zakořeněný onen starý vzor chování - je tedy těžké aplikovat jakýkoliv nový, když ten starý stále drží kontrolu. Jak tedy z toho ven? Můžeme náš nový vzor vizualizovat.

Řada vědeckých studií prokázala, že správná vizualizace určitých činů a chování způsobuje, že mozek neumí rozeznat, jedná-li se o skutečné a reální jednání, nebo pouze jednání v naší představivosti - díky tomu tedy můžeme náš mozek "ošálit", protože je to jeho slabé místo. Pokud tedy chceme vytvořit v určitých situacích nový vzor chování, můžeme to udělat jenom tak, že si každý den na 10 minut v klidu sedneme nebo lehneme se zavřenými oči a budeme si naprosto konkrétně představovat, jak bychom v dané problematické situaci jednali tak, jak by bylo žádoucí a jak by bylo pro nás efektivní.

Klíčové zde je, že musíme být v dané představě co nejdetailnější: studie opět prokázaly, že tato technika funguje pouze v případě, že jsme tak detailní, jak je to jen možné. Musíme si tedy představovat konkrétní místnost, kde sedíme, konkrétní počasí, konkrétní podobu počítače a monitoru, ale hlavně naprosto konkrétní grafy, konkrétní barvy a velikosti svíčce, konkrétní cenu trhu, konkrétní směr, jak svíčky těkají... Pouze takto detailní imaginace bude pro mozek stejná, jako reálná situace a budete v ní tudíž schopni začít poměrně bez námahy začít vytvářet nové vzory chování.

Další klíčový bod je, že musíme tuto techniku praktikovat pravidelně a dlouhodobě, nemůžeme čekat výsledky dříve, jak za 2 měsíce, samozřejmostí pak je, že budeme vizualizaci praktikovat 10 minut každý den. Pokud jsme do mozku zakotvili nežádoucí vzor tím, že jsme jej 500x opakovali, nemůžeme očekávat, že 20 opakování ve vizualizaci nahradíme starý vzor tím novým. Musí zde být rozumná proporce, pouze tak dojdeme k výsledku.

Poslední věcí je nutnost připravit se na to, že v reálném obchodování, kdy se situace bude objevovat v reálných podmínkách, nemusíme ani po prvních pár týdnech vizualizačního tréningu ještě vidět pokroky. A až se začnou pokroky objevovat, je třeba počítat s tím, že v prvním kroku to bude určitý "mix" starého a nového vzoru chování - občas se nám podaří jednat podle toho nového, občas se ještě bude vracet ten starý. I tato přechodná fáze může trvat řadu týdnů - je však skvělým ujištěním, že jste na správné cestě.

Celá technika je poměrně jednoduchá a velmi účinná, vyžaduje však trpělivost a čas (jako vše, co má být uděláno pořádně a kvalitně). Samozřejmě skutečnost, zda-li onen potřebný čas do změny nežádoucího vzoru chování investujete, už samo o sobě říká, zda-li skutečně daný vzor chování chcete změnit. Kdo má skutečný zájem vzor chování změnit, bez debat si vše zařídí tak, aby po několik měsíců 10 minut denně mohl dané technice věnovat, kdo není ochoten pro svoji změnu nežádoucího vzoru reakcí nic udělat, neměl by si stěžovat, neboť se sám svobodně rozhodnul, že si daný vzor jednání ponechá.

Jinak celou techniku je možné použít i na "běžné" věci v životě - ať už se chcete zbavit jakéhokoliv zlozvyku.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš

(publikováno 02.11.2009, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Psychologie obchodování 32: Brandon Bays

Následující kapitola:
Finančníkův osobní poradce psychologie obchodování (5) : chci odejít z práce a začít obchodovat

Klíčová slova použitá v článku:
backtest, obchodní systém, psychologie obchodování, skalper

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

 • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
 • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
 • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
 • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
 • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
 • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.