Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Live začátky intradenního obchodníka [2]

  V minulém, prvním díle, našeho seriálu jsme skončili u stručného komentáře výsledků Pavlova backtestu. Naznačili jsme si, že pro posouzení obchodovatelnosti systému nemůžeme vycházet pouze z vizuální podoby equity křivky, ale měli bychom se podrobněji podívat na další parametry systému. S Tomášem pro tyto účely používáme program MSA, do které lze snadno naimportovat data z Excelu (viz seriál Market System Analyzer). MSA nám pak i pro data z jednoduchého obchodního deníku vytvoří podobné statistiky, bez toho, aniž bychom si je museli sami programovat v Excelu:

  id2-msa.gif, 6,8kB

  Podobné parametry nám poskytují skutečně hodně solidní přehled o systému samotném, i o tom, co případně můžeme od obchodování očekávat v budoucnu. Připomínám, že backtest je vytvořen za posledních cca 5 měsíců, jde o diskréční obchodování jednoho patternu na jednominutovém grafu trhu ES. Jde o systém obchodníka Pavla, který zde budeme průběžně diskutovat z pohledu chyb a úskalí živého obchodování, nikoliv proto, že bychom systém považovali za perfektní (nicméně kde jinde získáte možnost se učit zdarma z chyb někoho jiného :).
  Čísla uvedená v přehledu již v sobě zahrnují komisi a odhadovaný průměrný skluz v plnění na celkové úrovni 10USD/obchod, což jsou náklady, které je třeba vždy do analýz započítat (co se výše skluzu týče, Pavel má za úkol porovnávat reálné živé plnění oproti plánovanému „papírovému“ vstupu, takže časem se sami přesvědčíme, zda-li byl odhad správný, nebo podceněný).

  Čísla jsme pochopitelně analyzovali velmi podrobně nad rámec možností tohoto základní popisu. Nicméně zde je několik základních myšlenek, které z podobného přehledu můžete získat:

  - Celkový počet testovaných obchodů je 107, což je již statisticky reprezentativní vzorek. Osobně mám raději ještě větší vzorek dat (při intradenním obchodování se snažím testovat poslední rok), na druhou stranu jde o backtest jediného patternu, takže backtest osobně považuji za dostatečný.

  - Pěkná je dosavadní hypotetická ziskovost systému, skoro 73%. To je samozřejmě krásné číslo, nicméně vykoupené nižším RRR, zde konkrétně 1:1,165. Osobně bych začínajícímu traderovi nedoporučil obchodovat s nižším RRR než 1:1, tj. aktuální hodnota je dost „na hraně“. Mnohem lepší by bylo vidět i trochu nižší úspěšnost při vyšším RRR (alespoň 1:2). Zde je vidět prostor k postupnému zlepšování systému výběrem situací, které nabízejí vyšší RRR. Co se samotných výstupů týče, ty nejsou postaveny na fixním profit-targetu, ale vycházejí z chování trhu – RRR se tak bude měnit i podle celkové volatility trhu.
  V tuto chvíli jsme se s Pavlem dohodli, že bude obchodovat systém tak, jak jej zbacktestoval. RRR by sice bylo možné zvýšit přes další filtrování, ale celkově by ještě více klesl počet obchodů, což také není z pohledu začínajícího obchodníka ideální (navíc v situaci, kdy ostatní aktivity Pavlovy v tuto neumožňují obchodovat 100% skutečně každý obchodní den). Nicméně takto nízké RRR je jedna z oblastí, které mohou v následném tradingu působit trochu problém v okamžiku, kdy se trader nebude chovat zcela podle plánu (což jak známe dělá na začátku každý...).

  - Průměrná velikost obchodu (Ave Trade) vychází na 70 USD po odečtení komise a průměrného slipu, což je pro začátek pro intradenní systém přijatelné. V předchozím díle seriálu jsem publikoval tabulku, ve které byla vidět průměrná velikost obchodu při různých filtrech (trend, protitrend atd.) – publikováno bez komisí – což dává jasný návod, jak by šlo velikost profitu na obchod zvýšit – ale opět za cenu snížení frekvence obchodování, která je v tuto chvíli tak akorát.

  - Dalším z podstatných faktorů je drawdown. Jeho maximální výše 2,44% (při startovním účtu 10 000 USD) dává prostor pro rezervu udělat občas nějakou začátečnickou chybu. Navíc nás pochopitelně zajímají i parametry drawdownu při Monte Carlo analýze (viz Pracujeme s MSA - Monte Carlo simulace). I při této simulaci vychází drawdown na 5,9% (735 USD), což je stále výtečné.

  Osobně považuji za podstatný rys každé strategie i její konzistenci. Je velmi těžké obchodovat strategii, jejíž zisky se tvoří např. v jednom týdnu za měsíc a ostatní týdny jsou třeba i ztrátové. Na podobné otázky nám opět odpoví náš backtest:

  id2-mesice.gif, 3,9kB

  Přehled výsledků (v této statistice bez započítání komise) po jednotlivých měsících. Na jediný pattern a obchodování 2,5 hodiny denně jednoho kontraktu jsou výsledky „tak akorát“ – pohybujeme se rovnoměrně kolem cca 1500-2000 USD /měsíc / kontrakt, což je solidní základ. Pokud bude začínající trader dosahovat podobných čísel (nebo i trochu nižších), je na velmi dobré cestě. Je třeba vždy mít na paměti, že další profity lze realizovat position sizingem, dalšími patterny, můžeme si přidat další trh atd. atd. V této fázi jsme především na startu a z toho pohledu je třeba podobná čísla vnímat.

  Podívejme se, jak jsou profity distribuovány v rámci týdnů:

  id2-tydny.gif, 6,2kB

  Zde je situace „tak-tak“ (číslo v levém sloupci udává pořadí týdnu v roce, uprostřed je kumulovaný zisk/ztráta, napravo je počet obchodů v daném týdnu). Je vidět, že od začátku roku jsme měli i v rámci backtestu 3 ztrátové týdny, na druhou stranu ztráty nejsou nijak zásadní. Trochu horší je to s distribucí obchodů – některý týden byl i jen jediný obchod za týden, jindy jich bylo až 12 týdně. Toto je otázka určitého kompromisu – zde pracujeme s jasně definovaným patternem, který se prostě v trhu objevuje bez ohledu na naše přání. Na druhou stranu je tento počet obchodů lepší než 12 a více obchodů denně, které dělá většina začátečníků...

  Minimálně zde stojíme před dobrou školou trpělivosti, která je pro obchodování velmi důležitá.

  Prostor pro zlepšení

  Parametry zbacktestovaného systému vypovídají o potenciální obchodovatelnosti systému. Podstatnou skutečností systému je fakt, že všechna pravidla obchodování jsme se pokusili v rámci obchodního plánu nadefinovat co nejkonkrétněji a nejsystematičtěji. Přesto samozřejmě systém poskytuje prostor pro zlepšování. Konkrétně například v otázce vyhledávání obchodů s vyšším RRR. Další prostor je ve vstupu „se slevou“ – v tuto chvíli systém pracuje se vstupem a výstupem na close úsečky, přičemž jen vstup o tick či dva za lepší cenu může znamenat v dlouhodobějším pohledu tisíce dolarů rozdíl (a samozřejmě i naopak – vstup za horší cenu, tj. výrazně vyšší slip než se kterým Pavel počítá, může celkové parametry systému zhoršit). Řadu parametrů je možné si ověřit samozřejmě i v rámci papertradingu. Tomu již Pavel věnoval poměrně dlouhou dobu v rámci jiných strategií a i s ohledem na nižší frekvenci obchodů byl jeho záměr jednoznačný – začít testovat nějakou strategii pomalu, tj. s jedním kontraktem, ale v živém trhu, aby byl schopen do strategie co nejdříve zapracovat i všechny další postřehy, které lze získat jen v reálném, živém obchodování.

  V tuto chvíli jsme se proto s Pavlem dohodli, že strategii bude obchodovat živě, s jedním kontraktem, ale v rámci začátku obchodování se zaměří především na dodržování plánu, tj. i potenciálně na co nejpřesnější exekuci na close úsečky, sledování svého chování při otevřených pozicích atd. Zde jen upozorňuji, že podobný přístup je možný jen z důvodu, že Pavel má již nějaké ostré obchody za sebou, umí ovládat platformu a jeho úplně nejzákladnější problém je zejména v absenci propracovaného obchodního plánu a dostatečné konzistence a systematičnosti. V případě úplného začátečníka by podobný přístup nebyl rozumný a doporučoval bych strategii testovat alespoň 2 měsíce na demo účtu.

  Očekávání, plán a cíle

  Jste-li ve fázi, že máte hotový backtest na podobné úrovni jako zde, je třeba si udělat celkový plán očekávání a cílů. Uvažování se může ubírat podobným směrem :

  Začněme od toho horšího konce – tedy situace, kdy si řekneme, že stav věcí vypadá jinak, než jsme si představovali a že nastal čas systém přestat obchodovat a začít analyzovat důvody a chyby předtím, než budeme obchodovat dál, třeba i s pomocí upraveného přístupu. Zde budeme asi nejčastěji vycházet z parametru drawdownu. Pavlův backtest ukazoval maximální drawdown 415 USD, při Monte carlo analýze 735 USD (5,9% kapitálu). Takovou situaci můžeme označit jako za „běžnou“ pro daný systém a musíme s ní počítat. O kolik více prostoru dát dané strategii? To samozřejmě záleží na řadě faktorů – mj. na zkušenosti tradera (tj. kolik bude dělat chyb „nad plán“). Vzhledem k tomu, že Pavel začíná, je určitě dobré nechat si větší prostor pro chybovost, ale současně je dobré vědět, kdy přestat. Společně jsme se domluvili na maximální ztrátě 2000 USD. Při účtu 10 000 USD jde o 20% kapitálu, tj. i v případně naprostého neúspěchu zůstane Pavlovi dostatek kapitálu na to, aby mohl dál zhodnotit zkušenosti a informace, které získá při live tradingu této strategie.

  Pavel začne systém obchodovat s vyčleněným kapitálem 10 000 USD. Maximální risk na obchod bude činit 220 dolarů (systém pracuje s variabilním stop-lossem podle aktuálního cenového grafu, tj. ne vždy je ztráta v případě zasažení stop-lossu v této výši – z backtestu vychází průměrný stop-loss na 121 dolarů. Maximální risk 220 dolarů tak představuje "rezervu" pro případ, že by trhy začaly být hodně volatilní a bylo třeba pracovat s větším stop-lossem. Alternativou je obchodování s fixním stop-lossem cca 100 USD, který by fungoval stejně dobře, ale bez reflektování aktuální volatility trhu - vše co se výstupů týče si podrobně popíšeme za týden). Risk může působit na začátek jako docela vysoký, ale je to opět důsledek úvah nad výsledky backtestu, psychologické odolnosti tradera a očekávané frekvenci obchodů – podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v dalším díle seriálu. Co je důležité, i na hraně maximálně povoleného drawdownu (tj. účet se bude pohybovat na hodnotě 8000 dolarů) a při nejvyšší dovolené obchodovatelné volatilitě trhu, bude Pavel stále riskovat do 3% účtu na obchod. V případě běžného očekávaného stop-lossu na úrovni cca 110 dolarů bude Pavel riskovat průběžně cca 1% účtu. Systém by tak šel snadno obchodovat s menším účtem (v rámci kterého by mohl dosahovat vyššího zhodnocení), ale to v tuto chvíli není otázka dne. Na začátek je skutečně nejlepší vybavit se co největším počtem "polštářů", aby pády, kterými bude Pavel jistě procházet, bolely co nejméně.

  V případě startu tradingu jsou důležitá očekávání. S Pavlem jsme si odsouhlasili, že v první fázi live tradingu, kterou jsme stanovili na 3 měsíce, nejsou důležité faktické zisky, ale osvojení návyků pro konzistentní a systematické obchodování a především „zůstat ve hře“. Jinými slovy – není důležité vydělat, ale ověřit si, zda-li a jak systém funguje v praxi a postupně se připravovat na začlenění dalších patternů a obchodování více kontraktů. Podle backtestu by systém za 3 měsíce mohl vygenerovat hypotetický profit 6300 USD po odečtení komisí. Pavel začíná, je třeba mít skutečně realistická očekávání. Cíl byl proto nastaven na profit 2200 dolarů za 3 měsíce po odečtení všech poplatků. To se nemusí zdát jako moc, ale stále jde o 22% zhodnocení startovního kapitálu – tj. zhodnocení, se kterým lze při jen několik kontraktech (a samozřejmě trochu vyšším kapitálu) vydělávat již opravdu hodně zajímavé peníze. Navíc v tuto chvíli je cíl stanoven spíš pro zkrocení očekávání, pokud trader začíná, je prvních několik měsíců velkým úspěchem i pozitivní nula.

  Úkoly pro následující 3 měsíce jsou tedy mj. následující:
  - Obchodovat strategii živě v období od 18.5.2009 do 18.8.2009.
  - Soustředit se v tuto chvíli na konzistentní a systematické dodržování obchodního plánu,nikoliv na samotné profity.
  - Obchodovat pokud možno každý obchodní den (první 2,5 hodiny US obchodní seance).
  - Po dobu následujících 3 měsíců obchodování platí zákaz obchodovat odpolední US seanci (protože to není součást obchodního plánu).
  - Po dobu následujících 3 měsíců obchodovat pouze 1 kontrakt (kromě specifické situace, kdy se objeví za sebou dva signály a první ještě nemá výstup).
  - Po dobu následujících 3 měsíců platí zákaz jakkoliv plán upravovat či si přidávat do živého obchodování další patterny.
  - Samozřejmostí je vedení detailních záznamů o všech exekucích a vyhodnocování rozdílů oproti plánu, kterým se zde budeme podrobně věnovat.
  - Celková maximální povolená ztráta činí 2000 USD. Po jejím případném dosažení končí testovací období a je třeba se vrátit k základům strategie a vyhodnotit všechny získané informace.


  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


×
×
 • Vytvořit...