Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Live začátky intradenního obchodníka [4] - práce s riskem

  V dnešním seriálu o začátcích live obchodování se pojďme věnovat risku z pohledu probíraného obchodního systému. Přemýšlení nad riskem je v obchodním systému mnohem důležitější, než snění nad zisky. Pojďme se proto podívat, jak konkrétně je možné analýzu pojmout.

  V rámci tohoto seriálu se nebudeme věnovat vysvětlování základů obchodování, proto pokud si zatím vůbec nejste jisti, jak se risk v obchodu řídí, pak doporučuji nejprve prostudovat následující články:

  Nyní pojďme již konkrétně k našemu modelovému obchodnímu systému. Minule jsme si naznačili, že maximální risk na obchod bude 220 dolarů. To může znít jako velké číslo pro začínajícího tradera, ale má svoji logiku vycházející z backtestu a hned na začátku si připomeňme, že nejde o ztrátu, kterou by měl Pavel inkasovat v každém ztrátovém obchodu. Jde o úplně největší riziko, které je ochotný, za situace například zvýšené volatility, přijmout.
  Mimochodem – ani pokud bychom riskovali výrazně méně, nebo ještě trochu více, tak se samozřejmě nesmí zásadně změnit celková charakteristika systému, protože bychom pracovali s nějakou zásadně přeoptimalizovanou hodnotou. V případě našeho systému vypadá porovnání výsledků při různém risku následovně:

  id3-porovnani-risku.gif, 22kB

  Graf ukazuje, jak by se měnila celková equity systému při různých hodnotách maximálního risku při zachování zvoleného stop-lossu (tj. logika zkoumání je taková, že pokud by měl být stop-loss vyšší než, nestavený risk, tak se obchod vynechá). Pochopitelně, že hodnoty je třeba analyzovat detailněji, ale na první pohled je vidět, že v případě risku od 150 dolarů výše má systém velmi podobné charakteristiky, ale například filtr risku 100 dolarů na obchod by byl již při zvoleném stop-lossu příliš malý – pro finální obchodování používáme stop-loss založený na volatilitě trhu (viz dále), který je poměrně daleko od vstupu. Filtrem 100 dolarů maximálního risku bychom tak přeskočili skoro všechny obchody, proto nemá equity křivka tak stoupající tendenci jako ostatní varianty. Systém by bylo možné tedy obchodovat například i s riskem 150 dolarů. Konkrétní hodnota pak záleží do určité míry na preferencích obchodníka. Vzhledem k nižší frekvenci obchodů jsem v tomto případě zastáncem spíše vyššího maximálního risku (samozřejmě v intencích pravidel money-managementu). V takovém případě se budeme moci zúčastnit i budoucích volatilnějších pohybů, které mohou generovat vyšší profity. Na druhou stranu – pokud by systém měl vyšší frekvenci obchodů (např. průměrně 4 denně), bylo by rozumnější volit co nejmenší risk. Jednoduše řečeno – ztrátu o 70 dolarů vyšší přejdeme jednoduše v případě, že taková nastane například jednou za týden, pokud bychom ji realizovali několikrát denně, budeme ji prožívat zcela jinak.

  Zatím hovoříme o maximálním risku na obchod 220 dolarů, přitom velikost průměrné ztráty, uvedené v minulém díle seriálu, nám vychází na 121,64 dolarů. Jak je to možné?

  Jednoduše tak, že risk přizpůsobujeme aktuální situaci v trhu. Tj. nepoužíváme fixní risk (např. vždy 150 dolarů), ale stop-loss umisťujeme do určité „logické zóny“ (viz článek Praktické tipy pro používání stop-lossu v daytradingu). Osobně tuto možnost sám používám a preferuji. Neznamená to, že by fixní risk nebyl funkční (viz srovnání dále), ale druhá možnost nám umožní reflektovat i aktuální situaci v trhu. Je-li například trh moc volatilní, logická zóna je příliš daleko a stop-losss by byl vyšší, než náš nejvyšší povolený risk – v takovém případě obchod přeskočíme (nebo obchodujeme s menším počtem kontraktů, což samozřejmě není případ této situace, kdy Pavel začíná obchodovat s jedním kontraktem). A na druhou stranu – je-li trh klidný, přístup nám umožní používat menší stop-loss.

  Co znamená logická zóna pro umístění stop-lossu v našem případě? Nejúčinnější je umisťovat stop-loss pod/nad S/R resistanci nebo swingy. Nicméně takový způsob často generuje poměrně vysoké stop-lossy a navíc není úplně jednoznačný (určení logické zóny může být do určité míry subjektivní, což je faktor, kterému jsme se snažili co nejvíce ze začátku vyhnout). Proto jsme pracovali s kompromisem – umisťování stop-lossu pod low úsečky (v případě dlouhé pozice), resp. nad high (v případě krátké pozice). Trh ES je poměrně těkavý, často testuje high/low předchozích úseček a je proto důležité zjistit, jak hluboko pod low (v případě longu) je dobré stop-loss umístit. Z popisované logiky by dávalo největší smysl pracovat opět s nějakou proměnnou reflektující aktuální volatilitu trhu (násobek ATR, výška úsečky atd.), nicméně to se dostáváme do oblasti, kde vstup do obchodu vyžaduje hodně pozornosti a různé výpočty, což si Pavel coby začínající trader nemůže dovolit. Nicméně i tak dostal Pavel za úkol tyto proměnné v backtestu sledovat a následně jsme je porovnávali s různým alternativami. Nakonec jsme se rozhodli, že stop-loss bude umístěn 5 ticků pod low (v případě longu), resp. 5 ticků nad high vstupní úsečky (v případě shortu).

  Pevné posunutí stop-lossu pod low, nad high poskytuje sice do určité míry optimalizované číslo, na druhou stranu dává stále jistou vyšší logiku a co je důležité – jednoduše se počítá. Jeden plný bod v trhu ES má 4 ticky, tj. v případě vstupu do dlouhé pozice se Pavel podívá na hodnotu low vstupní úsečky a stop-loss umístí jeden bod a tick pod toto číslo. Současně musí kontrolovat, aby stop-loss nepředstavoval risk vyšší, než který jsme stanovili v rámci obchodního systému, to je však jednoduchý parametr, který není problém si nechat sledovat v jakémkoliv rozumném analytickém software (výsledkem pak může být např. červený/zelený čtvereček v rohu platformy podle toho, jak vysoká je poslední svíčka v grafu).

  id3-porovnani-sl.gif, 26kB

  Při nastavování fixního posunu stop-lossu pod/nad low/high úsečky jsme samozřejmě pečlivě zkoumali, zda-li není kompromisní číslo příliš zoptimalizované. Nicméně – jak vidíte na grafu, kromě varianty posunu stop-lossu tick pod low, resp. tick nad high, fungují všechny konstanty dost podobně.

  Zajímavé bude jistě srovnání s fixním stop-lossem. Řekněme, že bychom se rozhodli riskovat 100 dolarů na obchod (tedy použít úplně klasický fixní stop-loss 100 dolarů od vstupu do obchodu):

  id3-porovnani-sl2.gif, 14kB

  V grafu jsou srovnány varianty zvoleného stop-lossu, tj. 5 ticků nad/pod vstupní úsečku, a fixního stop-lossu o hodnotě 100 dolarů od vstupu. Jak je vidět, oba přístupy v tuto chvíli generují v podstatě stejné výsledky. Pojďme si varianty porovnat podrobněji, pomocí výstupů z MSA::

  id3-porovnani-sl3.gif, 13kB

  V tabulce jsou nalevo uvedeny výsledky s fixním stop-lossem 100 USD, napravo se stop-lossem umísťovaným 5ticků pod low/nad high vstupní úsečky (vždy plus 10 dolarů za komisi a slip).

  Jak je z tabulky i grafu patrné, fixní stop-loss 100 dolarů od vstupu by v tuto chvíli fungoval stejně dobře jako variabilní stop-loss. Resp. vydělali bychom o trochu méně, ale za cenu polovičního potenciálního maximálního risku na obchod. Jde tedy o cestu, kterou bychom se mohli vydat, a která stojí za zvážení (navíc je používání fixního stop-lossu mnohem snazší, protože jej může zcela automaticky zadávat platforma). Nevýhoda fixního stop-lossu je nicméně zmíněná skutečnost, že změnu volatility trhu poznáme až na vyšší sérii ztrát. V tomto ohledu je variabilní stop-loss výrazně flexibilnější. V tuto chvíli se tak Pavel bude držet původní myšlenky – umisťovat stop-loss pod nad high úsečky do vzdálenosti 5ticků. Pokud by mu však tento vstup nevyhovoval a chtěl by si věci ulehčit, průběžně sledovaný a analyzovaný fixní stop-loss je zde připraven jako záložní řešení.

  Navíc v otázce stop-lossu je stále mnoho dalšího prostoru ke zvyšování výkonnosti systému. Už jsme naznačili v minulých dílech seriálu, že časem se bude dobré zaměřit na otázku „nákupu se slevou“, tedy za trochu lepší cenu než na close úsečky. Takový nákup logicky snižuje potřebný risk (protože SL necháme na původní hodnotě). V neposlední řadě není třeba vždy čekat na plné zasažení stop-lossu. Trh nám často poskytuje vodítka, že vstup nebyl optimální a je rozumné pozici ukončit dříve, než je zasažen náš stop-loss. Nicméně všechny tyto prvky jsou již poměrně diskréční, tj. vyžadují velkou zkušenost tradera. Tu Pavel zatím nemá, a proto jsme tyto prvky do jeho obchodního plánu zatím nezařadili. Systém byl měl fungovat i se základním přístupem.

  Posouvání stop-lossu

  Zatím jsme se věnovali jen diskuzi nad základním stop-lossem. Jaké řešení jsme našli v otázce posouvání stop-lossu? Jednoduché – stop-loss zatím Pavel nebude vůbec posouvat. Důvod je jednoduchý – velmi jemné posouvání stop-lossu je opět dost diskréční prvek, který může hodně ovlivnit výsledky systému. Aktuální systém pracuje navíc v tuto chvíli s poměrně nízkým RRR, systém tak sbírá spíše drobnější profity a jakékoliv posouvání stop-lossu například na vstup by tak bylo spíše mentální berličkou, než skutečným chráněním otevřeného profitu. Abychom se mohli zaměřit co nejvíce na konzistentnost a systematičnost, nebude tedy Pavel stop-loss jakkoliv posouvat – při svém obchodování vystoupí buď na ziskovém výstupu, nebo základním stop-lossu. Tak byl ostatně dělán i backtest.

  Smysluplné posouvání stop-lossu je hodně diskréční a vyžaduje spoustu zkušeností. Nastavení základního stop-lossu, který trader neposouvá, může být cesta, jak eliminovat za začátku tradingu další nechtěnou proměnnou. Pochopitelně, že trader se musí připravit na situace, kdy je v otevřeném profitu a následně skončí na základním stop-lossu. Ale o práci na vlastní psychice je trading především.

  Doufám, že dnešní podrobné rozebírání našich úvah nad riskem a stop-lossem vás dokázalo nasměrovat, jakým směrem můžete analyzovat své obchodní deníky a backtesty. Příště se podíváme, jak se Pavlovi a obchodnímu systému daří krotit své ego poté, co v trhu ochutnal první profity a dostal se tak do jedné z nejobtížnějších fází začínajícího tradingu - boje sama se sebou.


  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


×
×
 • Vytvořit...