Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • 17. Obchodované komodity a jejich marginy

  https://www.financnik.cz/slovnik/margin-call/Pojďme si nyní dát na chvilku oddych od záležitostí týkajících se technického obchodování komoditních trhů a vraťme se nyní ještě na moment k marginům.

  Předpokládáme, že nyní již každý plně chápe a rozumí základnímu principům komoditního obchodování i základním taktikám a technikám, se kterými v komoditách vydělávat peníze.

  Též by již měl být každému zcela jasný princip marginů. Jenom pro zopakování: za futures kontrakty, s pomocí kterých můžeme v komoditních trzích vydělávat peníze, nikdy neplatíme plnou částku. Díky principu zvanému pákový efekt můžeme komoditní futures kontrakt kontrolovat (nebo-li na určitou dobu vlastnit) za minimální zálohu, zvanou margin. Kdykoliv vstoupíme do trhu tím, že nějaký futures kontrakt nakoupíme nebo prodáme, takto záloha je nám brokerem stržena z našeho účtu. V momentě, kdy svou otevřenou pozici uzavřeme (držený futures kontrakt prodáme nebo prodaný futures kontrakt zpět nakoupíme), bude nám naše záloha okamžitě a v plné výši připsána zpět na náš účet.

  Nyní, co vlastně rozhoduje o tom, jak vysoké marginy na jednotlivé komodity budou? Jsou to tři základní faktory:

  Likvidita – velmi důležitý faktor. Dostatečně likvidní trh znamená, že obchodník může pozici otevřít i uzavřít v podstatě v libovolné situaci. Je-li trh málo likvidní, může se stát, že pozici sice uzavřít lze, ale za výrazně horší cenu, než bychom si přáli. Obecně lze říci, že všechny hlavní komodity jsou dnes dostatečně likvidní, mezi nejlikvidnější patří např. T-Bonds a různé indexy. Začínající obchodníci by si vždy měli vybírat maximálně likvidní trhy.

  Volatilita – důležitý faktor udávající, jak živý a rychlý daný trh je. V živých trzích lze vydělat více peněz za menší časové období, ale současně lze hodně peněz ztratit nejedná-li obchodník rychle. Volatilnější trhy mívají logicky mnohem vyšší marginy, než trhy pomalé a líné. Začátečník by si měl rozhodně vybírat pro své obchody pomalejší trhy, jako je například kukuřice (Corn).

  Možné cenové rozpětí – Komodity se liší tím, jak velké cenové pohyby mohou během jednoho dne vytvořit (takovémuto cenovému rozpětí dne se též říká volatilita dne). Samozřejmě, že cenové pohyby se každý den liší, v některých trzích se cena jednoho kontraktu může změnit za jediný den i o několik tisíc dolarů (velmi volatilní den), jinde maximálně v řádech stovek dolarů (mírně volatilní den). Finanční dravost jednotlivých trhů se též výrazně podílí na stanovení výše marginů. Různé trhy pak mají i období nízké volatility, kdy je margin nižší a naopak období vyšší volatility, kdy je margin vyšší.

  Zde uvádíme jenom pro příklad několik trhů a jejich marginy:

  Komodita Margin Burza
  Corn (kukuřice) 338 USD CBOT
  Weat (pšenice) 675 USD CBOT
  Soybeans (soyové boby) 1 823 USD CBOT
  Gold (zlato) 2 025 USD NYMEX
  Crude Oil (ropa) 4 050 USD NYMEX

  Údaje jsou pouze orientační – každá brokerská společnost si stanovuje své marginy, které jsou často o trochu vyšší než ty uvedené na stránkách burzy. Nicméně, jak je z tabulky patrné, budete-li chtít například nakoupit 1 kontrakt kukučice (Corn), bude vám zablokovaný margin ve výší 338 dolarů, který vám bude po uzavření obchodu okamžitě zpět připsán na váš účet. Pokud by jste chtěli obchodovat například ropu (Crude Oil), pak se jedná již o velmi volatilní, "dravý" trh a margin potřebný k nákupu 1 kontraktu činí 4 050 USD. Samozřejmě, marginy se násobí s počtem kontraktů. Pokud by jste chtěli nakoupit například 5 kontraktů, byla by vám zablokována záloha ve výši 5 x 4 050 USD, nebo-li 20 250 USD. Pokud by jste neměli takto vysokou částku na svém obchodním účtu k dispozici, broker by vám pozice neotevřel, nebo by vás vyzval k okamžitému doplnění finančních prostředků na váš účet - tak zvaný margin call.

  Zkratky jednotlivých kontraktů

  Všichni již víme, že jednotlivé futures kontrakty se označují názvem obchodované komodity a kontraktním měsícem. Patrně nikoho tedy nepřekvapí, že v strohé mluvě brokerů a makléřů jsou jednotlivé specifikace skládané do zkratek, pod kterými je možné jednotlivé futures vyhledávat. Zkratky naleznete opět v kterémkoliv programu pro zobrazování grafů a na stránkách burz. Např. Corn (kukuřice) má zkratku C; prosincový kontraktní měsíc roku 2004 v kukuřici pak v grafech naleznete pod zkratkou C2004Z (C=Corn, Z=Dec, 2004 pro rok) nebo podobnou (např. CZ2004 atd. – označení se může jemně odlišovat podle výrobců konkrétních programů).

  Zkratky pro jednotlivé kontraktní měsíce naleznete v této tabulce:

   

  Leden January F
  Únor February G
  Březen March H
  Duben April J
  Květen May K
  Červen June M
  Červenec July N
  Srpen August Q
  Září September U
  Říjen October V
  Listopad November X
  Prosinec December Z

  Zkratky rozhodně není třeba si pamatovat, je však důležité mít na paměti, že jsou zkratky v komoditním obchodování velmi často používané a tak není na škodu mít seznam základních zkratek vytištěný a na viditelném místě pověšený.


  Finančník.cz


  Další články na toto téma

  Obchodovat více strategií na jednom účtu nebo více podúčtech?

  Obchodování více strategií najednou je prakticky jediný reálný „svatý grál“, který v tradingu skoro automaticky zaručuje lepší výsledky. Určitě je tak cestou, kterou bych doporučil každému.
  Pravdou nicméně je, že více strategií může na účtu znamenat menší chaos. I s několika málo strategiemi můžeme mít na účtu otevřeno množství trhů, u kterých není snadné poznat, ke kterým se vztahují strategiím. A může být složité třeba i zkontrolovat, jestli nám na účtu nepřebývá neuzavřená pozice.
  Naskýtá se tak otázka, jestli není lepší obchodovat každou strategii na samostatném účtu zvlášť.
  Osobně si to dnes nemyslím. V průběhu času jsem zkoušel obě cesty (tedy obchodovat s oddělenými podúčty vs. obchodovat vše na jednom účtu) a dnes obchoduji všechny strategie na jediném účtu (resp. účtů mám více, ale na každém obchoduji několik strategií najednou).
  Hlavní důvody jsou dva:
  Jednak byrokracie, kdy u Interactive Brokers, kde mám své účty, znamená podúčet prakticky nově založený účet. Zejména však udržování hotovostní rezervy. Druhý bod je podstatnější, a proto jej trochu rozvinu.
  Ve svých portfoliích obchoduji zejména akcie. Ty často pracují s marginem, který se ale v průběhu času liší. Zejména u akcií, které shortuji. U těch se běžně obchoduje s využitím 50 % vlastního kapitálu, některé akcie ale vyžadují 100 % a občas i více procent vlastního kapitálu. Informaci o marginech lze získávat z IB před otevřením pozice, je to ale další kontrola navíc. Plus se marginy mohou změnit i v momentě, kdy jsem v otevřené pozici. Abych nedostal margin call, udržuji na účtu hotovostní rezervu. Pokud bych měl strategie na zvláštním účtu, musel bych rezervu udržovat na každém účtu zvlášť. Udržovat jednu rezervu společnou pro všechny obchodované strategie je mnohem efektivnější. Navíc ve spojení s faktem, že řada strategií v mém portfoliu sdílí společný kapitál.
  Pokud bych dnes spouštěl obchodování portfolia systematických strategií, určitě bych je jel na jednom účtu.
  Další otázkou je, jak si zajistit přehled o tom, která pozice patří do které strategie.
  U Interactive Brokers pro to používám identifikátor Order Reference. Jde o parametr, který lze zadat s každým obchodem a podle kterého pak můžeme příkazy přiřadit jednotlivým strategiím. Identifikátor je třeba zadávat do příkazu předtím, než jej odešleme. Například je to možné v Order Ticket v záložce Misc:

  Na uvedeném screenshotu je ukázka, jak bych si označil příkaz patřící do strategie jménem „Strategie1“.
  Pokud si pak vypíši jednotlivá plnění, mohu si Order Reference zobrazit jako samostatný sloupec. Takto například vypadají mé páteční obchody na účtu fondu:

  Ve sloupci Order Ref je jasně patrné, k jaké strategii se pozice váží.
  Sám si plnění průběžně ukládám do databáze a vytvářím si z nich obchodní deníky, ve kterých mohu snadno generovat výkonnostní křivky za jednotlivé strategie.
  Analýzy jednotlivých systémů lze bohužel dělat jen z exportovaných dat. Ve webovém rozhraní Interactive Brokers, kde lze analyzovat výkonnost portfolia, se nedá Order Reference použít.
  Nicméně pro pravidelný export dat z Ineractive Brokers lze použít i tvz. Flex Queries – dotazy na jejich API, které lze provádět bez zalogování do systému. Data tak lze automaticky stahovat a ukládat do databáze nebo nějakého csv archivu s pomocí tradičního časovače Windows. Což je přesně způsob, jak to dělám já.

  Margin call

  Margin Call je výzva od brokera k doplnění marginového účtu, když hodnota aktiva (nebo aktiv) na tomto účtu klesne pod minimální úroveň marginu stanovenou brokerem. Pokud obchodník nereaguje na margin call a nedoplní svůj účet, broker má právo uzavřít jednu nebo více pozic obchodníka, aby se úroveň marginu dostala zpět nad minimální požadavek.
  Margin call je ochranným mechanismem brokera, který zabezpečuje, aby obchodník měl vždy dostatek peněz na účtu k pokrytí potenciálních ztrát z jeho obchodních pozic.
  Příklad:
  Mějme obchodníka s marginovým účtem u brokera, na kterém má 20 000 dolarů. Rozhodne se otevřít pozici v akciích společnosti XYZ za celkovou hodnotu 40 000 dolarů, využívaje páku 2:1 (což znamená, že si od brokera půjčuje polovinu potřebné částky).
  Pokud broker stanoví minimální úroveň marginu na 25% z celkové hodnoty obchodní pozice, znamená to, že hodnota účtu obchodníka nesmí klesnout pod 10 000 dolarů (25% z 40 000 dolarů).
  Představme si, že trh se obrátí proti obchodníkovi a hodnota jeho pozice klesne na 30 000 dolarů. Jeho ztráta je tedy 10 000 dolarů a zbytková hodnota na jeho účtu je nyní 10 000 dolarů. Pokud hodnota pozice klesne ještě o dalších 5%, což je 1 500 dolarů, celková hodnota na jeho účtu klesne na 8 500 dolarů, což je pod minimálním marginem 10 000 dolarů. V této chvíli dostane od brokera margin call.
  Aby vyhověl požadavku margin call, musí obchodník buď doplnit svůj účet o chybějících 1 500 dolarů, nebo uzavřít část své pozice.

  Margin

  Margin je v kontextu obchodování částka peněz, kterou obchodník musí vložit na svůj obchodní účet jako zálohu pro otevření obchodní pozice s pákovým efektem. Margin umožňuje obchodníkům otevírat větší pozice, než by mohli na základě svých vlastních kapitálových prostředků, což zvyšuje jak potenciální zisky, tak potenciální ztráty.
  Obchodování na margin s akciemi:
  Když obchodník chce obchodovat akcie na margin, musí mít tzv. marginový účet u svého brokera. Broker stanoví minimální požadavky na margin, který obvykle odpovídá určitému procentu celkové hodnoty obchodní pozice. Pokud hodnota vašeho portfolia klesne pod tento minimální margin, broker vás může vyzvat k doplnění účtu (tzv. margin call). Na marginovém účtu můžete také půjčovat peníze od brokera k nákupu akcií, za což platíte úrok. Obchodování na margin s futures:
  Obchodování futures kontraktů vždy vyžaduje margin. Margin pro futures se obvykle nazývá "počáteční margin" a je to částka, kterou obchodník musí vložit, aby otevřel pozici. Během životnosti futures kontraktu, pokud hodnota kontraktu klesá, můžete být vyzváni k doplnění marginu. Po uzavření obchodu je margin obvykle vrácen obchodníkovi, s přihlédnutím k eventuálním ztrátám nebo ziskům. Příklad:
  Představte si, že máte na svém obchodním účtu 10 000 dolarů a chcete koupit akcie společnosti MNO, jejichž cena je aktuálně 100 dolarů za akcii. Pokud váš broker nabízí 50% margin, můžete koupit akcie v hodnotě až 20 000 dolarů, tedy 200 akcií. Pokud cena akcie vzroste na 110 dolarů, váš zisk je 2 000 dolarů. Na druhou stranu, pokud cena klesne na 90 dolarů, váš účet bude v minusu o 2 000 dolarů.
×
×
 • Vytvořit...