Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • 20. Money-management

  Kdyby 80% opakovaně ztrácejících obchodníků dokázalo přijmout fakt, že úspěšné komoditní obchodování není založené na umění předvídat, ale daleko spíše na umění dodržování striktního money-managementu, zcela určitě by mezi námi chodilo mnohem více stabilně profitujících spekulantů.

  money-manual.jpg, 28kB

  Foto ©iStockphoto.com/MichaelDeLeon

  Tom Basso, prvotřídní americký komoditní spekulant spravující pro své klienty více jak 1 miliardu dolarů a obchodující na základě komplexní strategie zvané TREND FOLLOWING, přišel před několika lety z velmi zajímavých pokusem: co by se stalo, kdyby obchody, které vybírá na základě přesně stanovených, striktních pravidel, vybíral bez jakéhokoliv rozmyslu - zcela náhodně? Výsledek jeho testu byl doslova šokující - v drtivé většině by zcela náhodným výběrem obchodů vydělal více či méně stejně, jako při precizním, pravidly daném obchodování!

  Je to vůbec možné? Odpověď zní - nejenom možné, ale dokonce zcela pravděpodobné vezmeme-li v potaz skutečnost, že strategie trend-follwoing je (stejně jako většina vítězných strategií) daleko důrazněji založena na dokonalém money-managementu, než na vyhledávání "perfektních obchodů". Co to tedy money-managemet je, a jak je možné, že je tak zásadní součástí úspěšného komoditního obchodování?

  I když žádná přesná formule money-managementu neexistuje, zjednodušeně by se dalo říci, že money-management je

  schopnost vybírat a plánovat obchody a strategie s vyšším potenciálem zisku, než je výše předem stanoveného risku.

  Jakkoliv složitě může toto znít, ničeho se neděste. Hned si názorně ukážeme, co výše zmíněné znamená v praxi.

  Hra s pravděpodobností

  Zkusme si představit jednoduchou hru: budeme házet korunou a pokaždé, když nám padne panna, získáme 100 korun a pokaždé když padne orel, tak 100 korun naopak ztratíme. Pokud bychom na takovémto způsobu chtěli vydělat nějaké peníze, potřebovali bychom, aby nám padla panna minimálně 6x během 10ti hodů - tzn. potřebovali bychom minimálně 60% pravděpodobnost že nám padne panna, aby byla hra pro nás profitabilní (viz tabulka 1).

  Tabulka 1

  Pravděpodobnost že padne panna Zisk/ztráta
     
  10% -800
  20% -600
  30% -400
  40% -200
  50% 0
  60% +200
  70% +400
  80% +600
  90% +800
  100% +1000

  Nyní si pojďme stejnou situaci představit v komoditních trzích: předpokládejme, že máme obchodní systém (strategii), který se dokáže v 60% strefit v tom, jakým směrem trh zítra půjde. Zároveň tento systém nebude riskovat nikdy více, jak 100 USD dolarů na obchod a stejnou částku s největší pravděpodobností dokáže i vydělat při každém úspěšném pokusu. Výsledek takovéhoto systému pak bude v ideálním případě čistý zisk 200 USD na každých 10 obchodů - viz. tabulka 1 (pro názornost nyní nezmiňujeme brokerské komise). Pokud bychom měli systém s pravděpodobností úspěchu 80% (tzn. v 8 případech z 10 by náš systém správně uhádnul směr trhu + na každém ziskovém obchodě vydělal 100 USD a na každém ztrátovém prodělal 100 USD) tak bychom vydělali už celých 600 USD. A v případě systému (strategie) s úspěšností 90% by byl náš zisk na 10 obchodů dokonce 800 USD!

  Realita trhů

  Jakkoliv krásně tato čísla zní, realita trhů je bohužel o poznání složitější: komoditní i akciové obchodování je velmi nejistá záležitost a umět stabilně hádat kam trh půjde zítra s přesností větší než 50-60% dokáže opravdu jen pár nejzkušenějších obchodníků a analytiků (i když je pár takových, kteří dokáží být ještě o poznání úspěšnější - jsou to však skutečně jen "výjimky potvrzující pravidlo"). Toto je zřejmě nejdrsnější realita komoditního i akciového obchodování - realita, kterou stále valná většina ztrácejících obchodníků podceňuje a raději žije v neustálém, nezvrátitelném přesvědčení, že systém se stabilně dlouhodobou úspěšností 80% či dokonce 90% najít lze (věřte nám, nelze ani omylem, bylo by to proti přirozenosti celého komoditního a akciového obchodování). Není tedy divu, že tato permanentně ztrácející většina tráví většinu času na místo poctivého obchodování hledáním "dokonalého systému", neexistující a smrtelné iluze, díky které jsou tito ztrácející obchodníci předem předurčeni zůstat uzavřeni v nekonečném kruhu hledání a zkoušení tisíce obchodních metod, a přijímat tak nekonečné, bolestné ztráty. Přičemž daleko jednodušší by pro tyto ztrátové obchodníky bylo smířit se s realitou trhů a na místo hledání systému s vysokou pravděpodobností začít raději hledat způsob, jak v trzích vydělávat i se strategiemi s mnohem nižší pravděpodobností úspěšnosti.

  Jak vyzrát na nízkou pravděpodobnost

  Pojďme nyní trochu více rozvinout naší hru s házením koruny: předpokládejme, že mít v komoditním obchodování pravdu v tom, jakým směrem zítra trh půjde v 60% případů není - jak jsme si právě vysvětlili - v tak nejistém a rychle, náhodně se měnícím prostředí jako jsou trhy zrovna snadné - a že budeme rádi, pokud se nám podaří směr trhů trefit jen ve 40%-50% pokusů - což už je číslo mnohem reálnější a mnoho obchodníků je schopno takovéhoto číslo stabilně a dlouhodobě dosahovat. Máme šanci i přesto vydělávat? Ano, máme - a to díky poměru risku a pravděpodobného zisku (v angličtině též RISK REWARD RATIO - nebo také jen RRR).

  RISK je částka, kterou riskujeme na jeden obchod a která by měla být předem jasně stanovená - viz. kapitola stop-loss. Pokud se již od začátku naučíme stop-loss používat a kontrolovat tak naše riziko (právě tím, že si předem přesně stanovíme jeho přesnou výši), máme první solidní základ našeho vlastního money-managementu.

  Pro účely naší hry počítejme, že i nadále budeme na jeden hod riskovat 100 korun.

  Pravděpodobný průměrný zisk je pak částka, jakou nám naše obchodní strategie z dlouhodobého pohledu v průměru naděluje.

  Samozřejmě, troufat si tvrdit, jak bude vysoký zisk v našem příštím obchodě je zcela nemožné. Přesto, můžeme alespoň vyjít z našich již uskutečněných (papírových, či i reálných) obchodů a udělat si alespoň hrubou představu o tom, kolik průměrně naše obchodní strategie vydělává. Doporučujeme použít vzorek z co nejvíce (jak reálných, tak i papírových) obchodů - čím více, tím lépe. Pravděpodobný průměrný zisk pak spočítáte následovně:

                             SOUČET VŠECH ZISKU
  PRÚMĚRNÝ ZISK = --------------------------------------------------------
                             POČET USKUTEČNĚNÝCH OBCHODU

  K testování pravděpodobného průměrného zisku je též možné použít některý se špičkových back-testingových programů, jako například Trade Station či Meta Stock, které dokáží vypočítat průměrné zisky i ze vzorku několika tisíc hypotetických obchodů (těmto špičkovým back-testingovým programům se na stránkách FINANCNIK.CZ budeme ještě v budoucnu detailně zabývat).

  V případě naší korunové hry předpokládejme, že je nyní ve hře více hráčů a tak pokaždé můžeme vyhrát mnohem více, než vsázených 100 korun - řekněme průměrně 300 korun. Poměr risku a zisku (RRR) v takovéto hře je tedy 100:300, nebo-li 1:3. Tím, že jsme si právě definovali náš risk, náš pravděpodobný zisk a vzájemný poměr mezi riskem a ziskem (RRR), vytvořili jsme nejjednodušší možnou podobu money-managementu.

  Nyní tedy, když víme, že naše hra dokáže nadělovat více, než kolik na jeden hod vsázíme (přibližně v poměru 1:3 ve prospěch zisků), zkusme se podívat, jak bychom na tom byli při pravděpodobnosti pouhých 40%, (tzn. panna nám padne 4x z celkem 10 hodů). Výsledek vidíte v tabulce 2.

  Tabulka 2

  Počet hodů korunou Ztráta Zisk
  1 -100  
  2 -100  
  3   +300
  4 -100  
  5 -100  
  6 -100  
  7   +300
  8   +300
  9 -100  
  10   +300
     
  CELKEM -600 +1200

  I přesto, že nám padla vítězná strana koruny jen ve 40% hodů - a zbylých 60% hodů jsme peníze ztráceli, dokázali jsme vydělat 600 korun, což je mnohem více, než při systému s úspěšností 80% ale poměru risku a zisku pouze 1:1! Začíná být už každému jasné, že nutnost umět pokaždé odhadnout směr trhu není pro úspěšné obchodování absolutně prvořadá? Daleko důležitější než pravděpodobnost úspěšnosti je potenciál ris ku a zisku (RRR), přičemž zisky musíme mít vždy a za každé situace ideálně několikanásobně vyšší, než naše ztráty.

  Začnete-li komoditní či akciovou hru hrát tímto způsobem (t.j. zahrnete do svého obchodování i striktní money-managemet, kdy budete inkasovat ztráty menší než zisky), drasticky zvýšíte své šance na úspěch.

  Tři zlatá pravidla money-managementu

  Pokud bychom tedy zkušenost o tom, jak se dá využít možnost kontroly risku a průměrného předpokládaného zisku k dlouhodobému profitabilnímu obchodování měli shrnout do několika jednoduchých pravidel, zněla by zhruba následovně:

  1. Jediné, co můžete v trhu skutečně kontrolovat, je váš risk.

  Proto, kdykoliv budete testovat a zkoumat jakýkoliv obchodní systém, mějte vždy na paměti, že hledáte takový systém, ve kterém budete moci riskovat částku vždy menší, než je potenciál zisku. Pokud budete inkasovat mnoho malých ztrát a několik málo velkých zisků, budete stále dlouhodobě ve zisku i se systémem s malou pravděpodobností.

  2. Nepátrejte po vysoké pravděpodobnosti, ale raději po vysokém RRR.

  Při hledání ideální strategie (systému) neklaďte tolik důraz na statistickou pravděpodobnost úspěšnosti - zbytečně byste se dostali do nekonečného kruhu hledání "ideálního" systému. Pokud se vám podaří najít a prověřit systém s pravděpodobností 60%, fajn pro vás. Pro úspěšné obchodování si ale zcela vystačíte i se systémem s pravděpodobností pod 50%, pokud tento systém dokáže nadělovat mnohonásobně vyšší zisky, než je předem stanovený risk.

  Proto v první řadě hledejte systémy s vysokým poměrem risku a pravděpodobného průměrného zisku (RRR) - a to alespoň 1:2, ideálně daleko, daleko větším.

  3. Pryč od systému, který naděluje zisky srovnatelné či dokonce menší, než je předem stanovený risk.

  Pokud (zcela zázračně) narazíte na strategii s úspěšností v pravděpodobnosti předvídání směru trhů 80%, ale takovýto systém bude nadělovat mnohem menší částky, než budou přijaté ztráty, tak i tak vás systém dříve či později finančně zničí a vysoká pravděpodobnost vám v žádném případě nepomůže. Proto, nedejte na strategie, které se tváří jako "vždy zaručené". Vždy se nejprve ubezpečte, zda-li tato strategie také dokáže vydělávat více, než ztrácet.

  Do celkového money-managementu je též důležité započítat výši brokerských komisí.

  Závěrem

  Závěrem tedy ještě jednou: co je money-management? Ve své nejjednodušší podobě je to schopnost inkasovat velmi malé ztráty a několikanásobně vyšší zisky (v angličtině se běžně používá rčení "Cut your losses soon, let your profits run"). Pokud se vám podaří najít či vyvinou obchodní strategii, která má potenciál průměrného zisku několikanásobně vyšší, než průměrné ztráty, vystačíte si tedy i s velmi omezenou pravděpodobností úspěšnosti systému k tomu, aby jste byli schopni dlouhodobě vydělávat. Musíte mít ale též dostatečně pevnou vůli malé ztráty bez jediného zaváhání přijmout dříve, než narostou do větších ztrát a naopak nechat zisky růst tak dlouho, dokud je to jenom možné.

  Vrátíme-li se ještě jednou k příběhu slavného komoditního obchodníka Toma Bassa, nyní by už všem mělo být zcela jasné, jak mohl Tom Basso vydělávat v trzích i přesto, že své obchody vybíral zcela náhodně: pokud se již v začátku ukázalo, že jde trh špatným směrem, Tom Basso okamžitě vystoupil s  velmi malou ztrátou (předem definovanou stop-lossem). Pokud se ukázalo, že se trh vyvíjí správným směrem, Tom Basso posouval pravidelně stop-loss za svůj postupně kumulovaný zisk a téměř vždy tak vystoupil se ziskem mnohonásobně vyšším, než byly jeho malé ztráty. Tímto způsobem tedy mohl dlouhodobě profitovat i s cela náhodným výběrem obchodů - ale striktně definovaným a dodržovaným money-managementem (nebo-li schopností vystupovat ze ztrátových obchodů jen s velmi malými ztrátami a nechat profitové obchody růst do výše mnohonásobně vyšší, než předem stanovený risk).

  Frekvence, matrix, RRR kalkulátor

  Samozřejmě, vše, co jsme si zde právě ukázali, jsou zcela nejjednodušší způsoby budování a využívání money-managementu. Existují ještě další faktory, které úspěch našeho obchodování mohou do značné míry ovlivňovat - jako například frekvence. Též existují způsoby, jak najít ideální výši účtu, se kterou máme při použití té či jiné strategie nejvyšší šanci finančně přežít (a tudíž i začít profitova). Jedním z takovýchto způsobů je použití kalkulátoru zvaného MATRIX, kterému se budeme na našich stránkách podrobně věnovat.


  Finančník.cz


×
×
 • Vytvořit...