Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • 11. Technické obchodování - klíč k bráně úspěchu

  Nyní, když jsme si podrobně vysvětlili, co jsou to komodity, jak se dá v komoditách vydělávat, co jsou to burzy a jak správně číst grafy a ceny jednotlivých komodit, můžeme se přesunout k pro mnohé zřejmě nejzajímavější částí celého komoditního manuálu – a sice k některým konkrétním technickým formacím a ukazatelům, na kterých se dají peníze vydělávat.

  Nyní, co to vůbec ty technické formace a ukazatele jsou?

  Jak je již zřejmě každému jasné, komodity není možné nakupovat a prodávat jenom tak zcela nahodile. Komodity je třeba nakupovat a prodávat s rozvahou, a pokaždé než do nějakého obchodu vstoupíme, musíme mít k tomu nějaký pořádný, solidní důvod. Takovýmto důvodem je pak zcela logicky předpoklad nějakého zisku, který chceme ideálně inkasovat.

  Abychom dokázali takový zisk inkasovat, základním předpokladem je, že trh půjde správným směrem – nebo-li takovým směrem, který potřebujeme právě k dosažení zisku z daného obchodu (tj. pokud komoditu nakoupíme, chceme, aby cena rostla, pokud prodáme, chceme, aby naopak klesala).

  Samozřejmě, je nadmíru důležité si uvědomit, že komoditní obchodování je vysoce nepředvídatelné a nikdy nemůžete s jistotou vědět, co trh udělá zítra – tj., zda-li trh půjde zítra nahoru, či dolů a zda-li vám tak nadělí ztrátu, nebo zisk. Přesto, můžeme do trhu vstupovat alespoň s nějakou pravděpodobností toho, že trh půjde našim správným směrem. Čím větší pravděpodobnost, tím větší šance, že obchod bude ziskový.

  Jak však poznáme, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že trh půjde v příštích dnech právě tím naším správným směrem? Poznáme to právě s použitím technických formací a ukazatelů. Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že

  Technické formace a ukazatele jsou nástroje, které nám říkají, kdy máme vstoupit do trhu a kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom měli co největší pravděpodobnost, že náš obchod bude ziskový.

  Technické formace a ukazatele napomáhají obchodníkům již více jak 100 let

  Technické ukazatele jsou pouhým okem snadno pozorovatelné "konstalace" grafů – nebo-li formace. V průběhu historie obchodování bylo dokázáno, že určitě formace na grafu se objevují znovu a znovu a že na základě takovýchto formací a ukazatelů je možné relativně spolehlivě předvídat, jakým směrem trh v příštích dnech půjde (opět je třeba si uvědomit, že nic není v komoditách zcela stoprocentní). Takovéto formace a ukazatele se dají v mnohých případech velmi jasně a racionálně vysvětlit převážně z pohledu lidské psychologie; vezmeme-li v úvahu, že úsečky na grafech jsou tvořeny v podstatě chováním obrovského davu lidí, lze tak v rámci davové psychologie odvodit mnoho "důležitých momentů" na grafu, ze kterých se dá další směřování davu (a tudíž trhu, resp. dané konkrétní komodity) předvídat.

  Technické formace a ukazatele jsou tedy jediným možným záchytným bodem (nebereme-li v úvahu fundamentální analýzu, které my osobně moc nevěříme), na základě kterého můžeme plánovat naše obchody.

  Proto si dobře zapamatujte:

  Nikdy byste neměli vstupovat do žádného obchodu, pokud vám technické ukazatele nedávají signál, že tak máte učinit.

  Pokud budete do trhu vstupovat zcela náhodně, bez rozvahy, nebudete žádní obchodníci, ale jen obyčejní gambleři. Špičkoví a dlouhodobě vydělávající obchodníci vstupují do trhů jen v momentě, kdy mají co nejvíce šancí na své straně, kdy všechny možné technické formace a ukazatele jasně říkají, že teď máme před sebou obchod s  vysokou pravděpodobností toho, že trh půjde správným směrem - a tudíž máme i nejvyšší šance, že náš obchod bude spíše ziskový, než ztrátový.

  Technické formace a ukazatele každému osobně na míru

  V dnešní době existují minimálně desítky, ale daleko pravděpodobněji stovky nejrůznějších formací a indikátorů (nebo též obchodních systémů), na základě kterých tisíce obchodníků po celém světe plánují a uskutečňují své obchody. Samozřejmě, zde se opět dostáváme k tomu, že každý obchodní systém (technická formace, indikátor) je natolik odlišný, že každý musí najít ten "svůj ideální" s přihlédnutím na vlastní individualitu. Jednomu mohou vyhovovat jen zcela nejzákladnější technické formace pozorovatelné pouhým okem (tak zvané patterns), jiný může upřednostňovat složité kombinace klouzavých průměrů a někdo může nalézt zalíbení v matematicky založených indikátorech typu stochastisc. Pro každého zkrátka a dobře bude fungovat něco trochu jiného a každý by měl dle našeho názoru "objevit" a papírově otestovat klidně i desítky systémů (technických grafů a indikátorů) než najde takový, který bude zcela a bez jakéhokoliv váhání vyhovovat jeho povaze, takový, se kterým se obchodník snadno a dobře sžije a se kterým bude s patřičnou sebedůvěrou chopen vydělávat pravidelně peníze. Našim úkolem je samozřejmě postupně vás s nejrůznějšími takovými systémy (technickými formacemi a indikátory) seznamovat, což považujeme za úkol nelehký, neboť jak již řečeno, formací a indikátorů existuje nespočet. Zcela pro začátek bychom však rádi začali těmi nejjednoduššími (a přesto mnohými špičkovými obchodníky hojně používanými) a každému nováčkovi důrazně doporučujeme začít právě takovými, než se začne poohlížet po systémech daleko složitějších a komplikovanějších.

  Pokud jste tedy připraveni, můžeme přejít k další kapitole a vydat se do světa praktického technického obchodování komodit (a i akcií - pro které naše formace a indikátory fungují stejně dobře, jako v komoditním obchodování)..


  Finančník.cz


×
×
 • Vytvořit...