Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • 16. Poziční versus intradenní obchodování

  Nyní, když jsme si tedy ukázali několik základních způsobů jak na základě technické analýzy profitovat v komoditních trzích a jak se zároveň s pomocí stop-lossu chránit proti případným ztrátám, pojďme se trochu blíže podívat na to, v jakém časovém horizontu je vůbec možné obchodovat.

  Ve své nejjednodušší podstatě existují pouze dva způsoby obchodování: poziční, nebo-li denní a intradenní.

  Poziční obchodník je každý, kdo drží své otevřené pozice dobu delší, jak 1 den (tzn. nakoupí či prodá určitou komoditu a neprodá jí dříve, než některý z následujících dnů). Poziční obchodník může své pozice (t.j. futures kontrakty) držet několik dnů, několik týdnů, nebo dokonce i několik měsíců až let. Může též obchodovat formou tak zvaných sezónních obchodů, založených na základě sezónních cyklů. Ve všech případech se jedná o obchodníka pozičního, který své peníze vydělává v časovém horizontu delším než 1 den a pracuje primárně s denními, týdenními a občas i měsíčními grafy.

  Intradenní obchodník je naopak každý, kdo obchoduje primárně během dne a své pozice (futures kontrakty) drží pouze několik minut, maximálně pár hodin, téměř nikdy však přes noc. Intradenní obchodník začíná svůj obchodní den většinou s otevřením trhů a s jejich zavřením své obchodování skončí. Intradenní obchodník pracuje s 1, 2, 5, 15 a 30 minutovými grafy, s minimálním zájmem o týdenní a měsíční.

  Každý z těchto způsobů obchodování může využívat jiné strategie, nebo alespoň rozdílné nuance v řadě strategií. Některé poziční strategie nebudou příliš fungovat pro intradenní obchodování a naopak. Každý způsob obchodování má svá pro i proti a každý způsob obchodování vyhovuje jiným povahovým vlastnostem. Obecně (a i z vlastní zkušenosti) můžeme říci, že intradenní obchodování je vhodnější spíše pro jedince méně trpělivé (i když tak i tak pro úspěšné obchodování se tací budou muset naučit svou netrpělivost výrazně ovládnout, budou-li chtít konzistentně vydělávat) a poziční obchodování je vhodnější spíše pro jedince velmi trpělivé, kterým nevadí, že třeba i několik dnů či týdnů jejich otevřená pozice nejde žádným výraznějším směrem a dokáží tak opravdu dlouho čekat na pohyb, který jim potvrdí či vyvrátí jejich předpoklad o budoucím chování trhu.

  Samozřejmě, je tu i časové hledisko: zatím co pozičnímu obchodníkovi stačí hodinka denně (nebo alespoň pár hodinek týdně) k tomu, aby byl schopen zanalyzovat, naplánovat a připravit své obchody, intradenní obchodník je v podstatě "připoután" ke svým obchodům až několik hodin denně (někteří intradenní obchodníci obchodují po celý čas otevření trhu – tj. až 8 hodin denně, jiní intradenní obchodníci si vystačí např. jen s hodinkou při otevírání trhů a hodinkou před zavíráním trhů) prakticky kolikrát i bez možnosti odskočit si na toaletu či na oběd.

  Někteří začínající obchodníci velmi často začnou jako intradenní obchodníci, aby nakonec skončili jako poziční, či naopak. Sami jsme toho názoru, že by si měl každý zkusit oba způsoby obchodování (i my si touto zkušeností museli projít) a udělal si tak na vlastní kůži, co obojí znamená. Ještě něž vám názorně ukážeme rozdíl mezi denním a intradenním obchodováním, pojďme si pro vaši lepší představu alespoň shrnout základní pro a proti obou způsobů:

  Poziční obchodování

  + časově nenáročné, menší stres
  + téměř neomezený potenciál zisků (můžete zůstat řadu měsíců ve stále rostoucím trendu)
  + grafy a data většinou zdarma
  + řádný čas na rozmyšlení každého obchodu

   
  - trh se může i několik týdnů hýbat jen do strany a vy tak dlouhou dobu nevíte "na čem jste"
  - držení pozice přes noc je rizikovější, neboť v tuto dobu se může stát řada nepředvídatelných událostí ovlivňující cenu druhy den (např. výsledky různých reportů atd.)
  - vyšší komise (i nad 35 USD RT)
  - vyšší marginy
  - většinou nenabízí "okamžitý profit"
  - méně příležitostí k obchodování (oproti intradennímu obchodování, kde jsou příležitosti prakticky každý den, v pozičním obchodování můžeme na vhodné konstelace čekat klidně i týdny)
  - v pozičním obchodování jsme většinou vystaveni mnohem vyššímu riziku (řádově několik set dolarů)

  Intradenní obchodování

  + každý den začínáte "s čistým listem"
  + většinou nižší komise (i pod 5 USD RT)
  + nižší marginy (až o 75% menší než při pozičním obchodování)
  + šance vydělat stovky dolarů doslova během pár minut
  + obchodník nedrží pozici přes noc
  + v intradenním obchodování můžeme být často vystaveni mnohem menšímu riziku, než v případě pozičního obchodování - někdy jen v řádu desítek dolarů

   
  - omezený potenciál zisků (každý obchod končí s koncem obchodního dne)
  - časově náročné
  - možno provádět téměř výhradně jen skrze on-line obchodování
  - intradenní real-time data a grafy je většinou třeba si platit
  - téměř žádný čas na přemýšlení o obchodech, často je třeba jednat v řádu vteřin

  Samozřejmě, nikdo vám nezakazuje obchodovat jak pozičně, tak intradenně (sami takto obchodujeme). Takový způsob obchodování pak nabízí to nejlepší z obou světů. Pokud se však rozhodnete pro oba způsoby obchodování, důrazně doporučujeme otevřít si pro každý druh obchodování separátní účet – pro poziční obchody u kvalitního full-service brokera a pro intradenní obchodování najít brokerskou společnost, co nabízí spolehlivou, rychlou a snadno ovladatelnou on-line obchodní platformu s co nejnižšími komisemi.

  Příklad pozičního obchodu

  Řekněme, že obchodník A se specializuje na formace dvojité dno/dvojitý vrchol. Jeho cílem je tedy vyhledávat na denních (případně týdenních) grafech tuto formaci a pokud se objeví, naplánovat si obchod.

  Obchodník trpělivě projíždí každý večer aktuální grafy několika trhů, dokud se patřičná formace v některém z nich neobjeví. V našem případě narazil na formaci dvojité dno obchodník A dne 28. listopadu 2003 v březnovém trhu MEXICAN PESO (MQH04) - viz. obrázek 1. Rozhodl se tedy do trhu vstoupit, nakoupil 1 kontrakt a držel ho s cílem kontrakt prodat v momentě, kdy se cena dostane k 50% retracementu, nebo-li v polovině svého předchozího pohybu (retracementu se budeme podrobněji věnovat na serveru v samostatném článku).

  Obr. 1. Na denním grafu MEXICAN PESO (MQH04) je vidět dvojité dno, na jehož základě se obchodník rozhodnul vstoupit do dlouhé pozice.

  Jak si obchodník naplánoval, tak se i o 3 dny později stalo a obchodník vystoupil se ziskem 700 USD (viz. obrázek 2).

  Obr. 2. Výsledek obchodu s použitím strategie dvojité dno (zisk 700 USD). Obchodník svou otevřenou pozici držel déle jak 1 den, tím pádem je automaticky považován za POZIČNÍHO obchodníka.

  Obchodník A však musel čekat 3 dny, než se cena k jeho výstupnímu bodu vyšplhá a jelikož držel svou pozici otevřenou přes noc, automaticky se stal pozičním obchodníkem.

  Jakožto poziční obchodník tudíž dosáhnul svého zisku za následujících podmínek:

  - svou pozici musel držet přes noc
  - z jeho účtu byl obchodníkovi zablokován margin v plné výši
  - obchodník zaplatil patrně kolem 35 USD na komisích
  - obchodník musel na formaci čekat několik týdnů
  - obchodník věnoval komoditám pouze cca půl hodinky každý večer po dobu několika týdnů (než se formace v jednom z trhů objevila)

  Příklad intradenního obchodu

  Obchodník B pracuje se zcela stejnou strategií jako obchodník A - tj. nakupuje a prodává na základě formace dvojitý vrchol/dvojité dno. Oproti obchodníkovi A však takto činí intradenně. Co to znamená?

  Obchodník od momentu otevření trhů (většina kolem 7 hodiny ranní US času) až do jejich uzavření (většinou do 14-15 hodiny US času) sedí "připoutaný" u obrazovky a nepřetržitě sleduje minutové grafy několika vybraných obchodů. Řekněme, že jeden z takto nepřetržitě pozorovaných trhů je i E-mini S&P (ESZ4).

  Na obrázku 3 vidíme, screenshot intradenního grafu tohoto trhu. Obchodník používá pro své obchodování 5 minutové grafy (na ukázce obchodník používá jak "klasický" graf-viz. nahoře, tak takzvaný "candlestick" graf-viz dole).

  Obr. 3 – pětiminutový intradenní graf E-mini S&P (ESZ4). I zde obchodník obchoduje na základě formace dvojitý vrchol/dvojité dno, avšak pouze v rámci minut až hodin, což z něj činí INTRADENNÍHO obchodníka.

  Jak již zřejmě každý na grafu vidí, i zde trh vytvořil formaci dvojitý vrchol. Obchodník se tedy rozhodnul ve 12:30 prodat 1 kontrakt ESZ4. Jak jeho obchod dopadnul vidíte na obrázku 4.

  Obr 4 – výsledek obchodu na základě strategie dvojitý vrchol – 350-400 USD během několika hodin. Jelikož obchodník svou pozici uzavřel ve stejný den, kdy jí otevřel, je považován za INTRADENNÍHO obchodníka a pro jeho pozici mu byl zablokován margin pouze ve výši 20-30% běžného marginu.

  Trh se odrazil od dvojitého vrcholu a další zhruba hodinu a třičtvrtě pokračoval směrem dolů, aby mohl zhruba ve 13:40 vystoupit obchodník se ziskem kolem 350-400 USD (1 bod v ES odpovídá $50). Obchodník B pak svůj zisk zrealizoval za následujících podmínek:

  - již od momentu otevření ES trhu (8:30 AM US času) musel být nepřetržitě "připoután" k monitoru a sledovat každý pohyb trhu na intradenních grafech, prakticky téměř bez možnosti si kamkoliv odskočit
  - za nepřetržitá intradenní data musel pravděpodobně zaplatit určitou měsíční paušální částku
  - z jeho účtu byl obchodníkovi v momentě vstupu do pozice zablokován margin ve výši až o 75% méně, než kdyby ES trh obchodoval pozičně
  - obchodník nakupoval a prodával skrze on-line platformu
  - obchodník zaplatil na komisi pravděpodobně mezi 5-10 USD

  Závěr

  Jak je tedy z příkladů patrné, každý způsob obchodování má svá pro i proti. Intradenní obchodování je pro mnohé časově velmi náročnou záležitostí, však občas nabízí "velmi rychlé zisky". Poziční obchodování je časově velmi nenáročné a stačí nám k němu maximálně 1 hodinka denně, ale musíme se smířit s nutnou dávkou trpělivosti potřebné k dlouhému čekání na správnou formaci.


  Finančník.cz


×
×
 • Vytvořit...