Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

12. Support a resistance


Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci nám lépe se orientovat v dané situaci a navigovat nás směrem k možným profitabilním obchodům, stěžejní body takovéto mapy by tvořili supporty a resistance.

O co že se jedná? Jedná se o body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Zkrátka a dobře, stejně jako v životě, i v komoditách má řada obchodníků "cenu, pod kterou nejsou ochotni jít" či v případě kupců "horní hranice, kterou jsou ještě ochotni zaplatit". Support a resistance by tedy mohly být definovány zhruba následovně:

Support je cena, pod kterou nechce nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod kterou se tito obchodníci zdráhají prodávat.

Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity či akcie ochotná zaplatit.

Proč obchodníci nechtějí prodávat níže nebo nakupovat výše nás absolutně nemusí zajímat. Pro nás je podstatné pouze naučit se tyto supporty a resistance (zkráceně též S/R) rozpoznávat, neboť se na komoditních grafech stávají důležitým psychologickým bodem, který může výrazně rozhodnout o dalším směru trhu.

Jak support a rezistance vypadají?

Supporty a resistance jsou taková místa na grafech, na kterých cena prokazatelně stagnuje na určité hodnotě a "zdráhá" se pokračovat buďto výše, nebo níže. Čím více dnů cena stagnuje, tím pevnější bariéra je.

Na obrázku 1 vidíme graf listopadového LUMBER trhu (LBX04). V období mezi 12 a 19 dubnem (April) se cena "zarazila" a celých 5 dnů se prakticky držela na jednom místě. Přičemž ani jeden z těchto obchodních dnů nebyl trh schopen prorazit cenu 351.70, čímž vytvořil resistanci, nebo-li "psychologický bod", ve kterým příliš mnoho obchodníků odmítalo z nějakého důvodu nakoupit komoditu za ceny vyšší než 351.70.

Jak je však z obrázku patrné, cena nakonec přeci jenom tuto psychologickou hranici (resistanci) prorazila a vystoupala mnohem výše.

Zhruba o měsíc později pak cena začala opět stagnovat a to mezi 6 až 13 květnem (May), kdy řada obchodníků nebyla ochotná platit za komoditu více, jak 360 - 361 USD. Tentokrát však již trh resistanci prorazit nedokázal a obrátil se prudkým směrem dolů.

Obr.1. – Lumber November 2004. Místa označené jako RESISTANCE jsou místa, kdy cena stagnovala a vzdorovala k dalšímu růstu. Takováto místa na grafu jsou pro obchodníky velmi důležitá, neboť mu mohou výrazně pomoci v navigaci k profitovým obchodům.

Na obrázku 2 vidíme další příklad, tentokrát i s ukázkou supportu. Mezi 10 až 16 červnem většina obchodníků usoudila, že prodávat zlato (GOLD) za cenu pod 385 USD se jim nevyplatí a utvořili tak psychologický bod ve formě supportu, nebo-li podlahy, pod se trh zdráhal komoditu obchodovat. V tomto případě se trhu prorazit support nepodařilo, trh se otočil a zhruba měsíc nepravidelnými skoky pokračoval vzhůru. Tímto směrem pokračovala až do momentu, kdy řada obchodníků usoudila, že z nějakého důvodu nebude nakupovat komoditu výše jak za 410 USD a tak utvořila resistanci. Trh se záhy od této resistance odrazil a zamířil zpět dolů, kde opět nedokázal zdolat předešlý support a opětně zamířil vzhůru.

Jak tedy vidíte, supporty i resistance jsou pouhým okem poměrně srozumitelně definovatelné. Je dobré mít na paměti, že není ani tak důležitá "symetrie" S/R bodů (t.j. aby trh vždy narážel na stejnou cenu), jako spíše délka trvání S/R bodů. Čím déle se trh určitou S/R hranici zdráhá prorazit, tím pevnější S/R hranice je.

Naučit se správně rozeznávat supporty a resistance vyžaduje trochu cviku a zkušeností. S/R oblasti mohou mít nejrůznější podobu a ne všem je třeba přikládat stejnou váhu. Každý obchodník-začátečník by si měl projít desítky až stovky grafů a naučit se S/R hranice rozpoznávat. Cit pro grafy je v případě S/R bodů velmi důležitý a lze ho dosáhnout pouze poctivým, dlouhodobým pozorováním a "trénováním".

Obr. 2. – Gold October 2004. Trh nejprve vytvořil support (podlahu), pod který obchodníci odmítali prodávat. Cena se tedy odrazila a stoupala vzhůru, dokud neutvořila strop (resistanci) - bod na grafu, kdy obchodníci odmítali nakupovat za vyšší cenu. Trh se od této resistance opět odrazil.

Jak na suport a resistancích vydělávat?

Chytřejší z vás již zřejmě z předchozích ukázek sami vycítili, v čem se skrývá potenciál supportů a resistancí:

Trh se může buďto od S/R odrazit nebo S/R prorazit. Ať učiní první nebo druhé, většinou následuje výrazný pohyb, který nám může nadělit (nemalý) zisk.

Pokud se vrátíme k příkladu OCT GOLD na obrázku 2, každý jen trochu pozornější čitatel těchto stránek by měl již být sám schopen vypozorovat tři výrazné příležitosti k obchodu.

První příležitost přišla hned s prvním supportem. Co je pro nás podstatné je moment, kdy můžeme s relativní jistotu říci, že se trh již rozhodnul pro jednu z variant - buďto proražení nebo odražení. V případě prvního supportu jsme takovýto signál dostali prvně 15.6., kdy trh vyrazil prudkým směrem vzhůru a my tak mohli nabýt přesvědčení, že se trh rozhodnul pro variantu odražení a nyní tudíž bude následovat výrazný pohyb vzhůru. Vložíme tedy příkaz k nákupu 1 kontraktu NAD HIGH 15.6. - právě pro případ, že by trh i nadále pokračoval vzhůru. (viz. obr. 3)

Obr. 3. Trh se dle všeho rozhodnul od supportu odrazit a vyrazit tak směrem vzhůru. Tím nám dal trh optimální signál k nákupu (nebo-li nastoupení dlouhé / long pozice).

Další den se zdá, že trh opět váhá a že přesvědčení trhu není tak jednoznačné, avšak hned následující den udělá trh další výrazný pohyb vzhůru a tak potvrdí naší hypotézu. Hned následující den následuje ještě větší pohyb vzhůru, během kterého jsme exekuováni do jedné dlouhé pozice.

Nyní, je důležité si stanovit nejenom kdy do trhu vstoupit, ale též kdy z něho vystoupit. Pokud bychom se opět rozhodli vystupovat na základě S/R bodů, vystoupili bychom prakticky za další 2 dny, kdy trh utvoří další S/R bod a my během této stagnace trhu vystoupíme se ziskem +350 USD (obr. 4).

Obr. 4. Obchod se zdařil. Ve stejný den, kdy jsme komoditu nakoupili, mohli jsme vystoupit s profitem 350 USD.

Agresivnější obchodníci mohou pak počkat na pevnější S/R a vystoupit tak až při vytvoření resistance označené na grafu, se ziskem 1 700 USD (obr. 5)

Obr. 5. Kdo si počkal až na pevnější resistanci, kterou by mohl považovat jako signál k výstupu z trhu, mohl vydělat 1 700 USD.

Nyní, v momentě, kdy trh utvoří resistanci (označenou na obrázku), můžeme celý proces zopakovat. V momentě, kdy tušíme, zda-li se již trh bezpečně rozhodnul pro možnost odražení či proražení (v tomto případě se jedná o odražení), můžeme okamžitě prodávat 1 kontrakt a opět nechat trh padat a vystoupit v momentě, kdy se utvoří nový S/R bod (v našem případě opět support) - viz. obr 6.

Obr. 6. Po vytvoření resistance se cena odrazila a započala svůj výrazný pokles. Pro nás to byl signál k prodeji (nastoupení krátké / short pozice). Cena se opět zarazila v místě předešlého supportu, kde jsme vystoupili se ziskem 800 USD.

Třetí příležitost již doufáme dokážete sami rozpoznat - samozřejmě, jedná se o nákup při odražení druhého supportu, po kterém trh opět vyrazil vzhůru pro profit kolem +1 000 USD.

Jak tedy vidíte, supporty a resistance jsou velmi důležité body na grafech, které pokud se naučíte správně rozpoznávat a používat, mohou vydělat nemalé peníze. Opět však opakujeme, že je nejprve nezbytné získat pro grafy potřebný cit a naučit se jednotlivé S/R úrovně rozpoznávat dle toho, které nám nabízejí větší či naopak menší šanci na úspěch. Neexistuje žádný konkrétní návod jak vás tomuto naučit - krom vlastní píle a snahy grafům porozumět a v S/R bodech se patřičně zorientovat.

A ještě jedna podstatná rada:

Je velmi důležité dobře vysledovat a označit si všechny supporty a resistance v historii grafu. Supporty a resistance vytvořené v minulosti mohou cenu "zbrzdit" i v budoucnosti. Pokud trh vytvořil v minulosti nějaký pevnější support nebo resistanci, i v budoucnu se může tento support nebo resistance stát důležitým bodem, který bude buďto proražený, nebo se od něho cena odrazí.

Závěrem

Závěrem kapitoly o supportech a resistancích je třeba ještě podotknout, že mnoho S/R bodů mívá tendenci tvořit tak zvané "falešné průlomy" či "falešná odražení". Jedná se o případy, kdy nám trh dá jasný signál, že se rozhodnul daný S/R např. odrazit, avšak v momentě kdy do takového trhu vstoupíme, ten se otočí a S/R úroveň naopak prorazí. Je maximálně důležité být na tyto alternativy připravený a pokud se trh takto zachová, s klidem zlikvidujte "falešnou" pozici s malou ztrátou a v momentě proražení S/R úrovně přijměte pozici novou, tentokrát již správným směrem.

Konkrétní příklad je patrný na OBR. 7, kdy trh v OCT SUGAR 2004 nejprve S/R úroveň falešně prorazil, aby se záhy otočil a vylétl prudce vzhůru.

Obr. 7. Trh nejprve velmi silnou S/R bariéru prorazil a dal nám tak falešný signál k prodeji (nebo-li nastoupení krátké/short pozice). Později se však cena odrazila, vystoupala zpět vzhůru a záhy se ukázalo, že proražení bariéry byl falešný signál. Proto jsme svou ztrátovou pozici okamžitě uzavřeli a otevřeli tak novou pozici - tentokrát dlouhou / long, nebo-li nakoupili 1 kontrakt OCT SUGAR 2004.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Financnik.cz


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 08.12.2004, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
11. Technické obchodování - klíč k bráně úspěchu

Následující kapitola:
13. Klouzavé průměry

Chcete pochopit základy komoditního obchodování, ale nebaví vás pročítat desítky a stovky stránek a dáváte raději přednost formě interaktivního výkladu? Pak jsme právě pro Vás po řadě dotazů a návrhů připravili kurz Základů profitabilního obchodování v 10 týdnech.

Klíčová slova použitá v článku:
S/R, resistance, obchodní příkazy

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.